Naša opsesija - Uvijek biti tehnološki lider

Vertikalna rješenja

Jupiter Software industrijska rješenja


Vrijednost informacijskog sustava mjeri se sposobnošću da specifična industrijska rješenja integrira u opće sustave upravljanja resursima tvrtke te u sustave kontrolinga i poslovnog izvještavanja. Za razvoj i integraciju takvih rješenja potrebno je višegodišnje poslovno iskustvo i poznavanje tehnoloških i drugih tajni industrije za koju se radi rješenje. Spin projektanti i konzultanti su tijekom 20 godina rada dobro upoznali niže opisane industrijske grane i u njima poznaju gotovo sva pravila. Ona su fleksibilno ugrađena u Jupiter Software vertikalna rješenje, ali što je još važnije naši konzultanti govore jezikom vaše industrije.

Poljoprivredna proizvodnja


Jupiter Software AGRO rješenja obuhvaćaju module za upravljanje gotovo svim poslovnim i proizvodnim modelima u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji.

Široka paleta AGRO modula obuhvaća planiranje i praćenje ratarske proizvodnja jednogodišnjih i višegodišnjih zasada, kooperativnu proizvodnju, otkup poljoprivrednih proizvoda, silosno poslovanje, konfekcioniranje proizvoda te specijalizirane aplikacije za vinogradarstvo i podrumarstvo.

Sustav upravljanja stočarskom proizvodnjom obuhvaća sve poslovne procese u selekciji, upravljanju osnovnim stadom i vođenju matične evidencije, hranidbenom procesu i veterini. Svi moduli su integrirani s ERP sustavom tako da osim naturalnih pokazatelja izračunavaju i financijske pokazatelje svake jedinice proizvodnje. Podržani su i svi specifični procesi i integracije s automatikom u tovnom i mliječnom govedarstvu, svinjogojstvu i ribnjačarstvu.

O snazi naših rješenja u domeni poljoprivredne proizvodnje govori i činjenica da prvih šest najvećih tvrtki upravlja poslovanjem pomoću Jupiter Software sustava.

Prehrambena industrija


U svim industrijama u kojima je polazište receptura Jupiter Software nudi nezamjenjivo rješenje.

Mlinsko pekarska industrija, industrija keksa, čokolade, šećera, piva, stočne hrane, kemijskih aditiva je područje našeg iskustva.

U svim prehrambeno-kemijskim industrijama uspostavili smo potpuni sustav slijedivosti sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

U pekarskoj industriji razvili smo izuzetno efikasan sustav prikupljanja narudžbi, planiranja dnevne proizvodnje i automatizirali logističke postupke.

Naša rješenja za prehrambeno-kemijsku industriju visoku su integrirana sa različitim sustavima automatizacije koji postoje u proizvodnim procesima (dozatori, kolne i precizne vage, brojači, logistički display sustavi).

Modul za podršku sustav kontrole kvalitete (QM) povezuje laboratorijske analize, skladišta sirovina, proizvodnju i otpremu tako da funkcioniraju kao jedinstven sustav s minimalnim mogućnostima pogreške.

Trgovina u svim oblicima


Jupiter Software je u od svojih početaka razvijen kao sustav za podršku različitih trgovačkih modela. Kroz više od 20 godina iskustva modelirali smo gotovo sve poznate oblike trgovine - katalošku prodaju, veleprodaju s skladišta, konsignacione modele, prodaju s montažom i uslugama, franšizne modele, ambulantnu prodaju, terensku prodaju. Posebni BI sustavi u realnom vremenu prate prodaju i nabavu u svim statusima i procesima (ponude, otprema, računi, narudžbe, prijem), trendove kupaca, artikala, profitabilnost artikla, kupca, komercijaliste, statuse dobavljača. U maloprodaji podržavamo također mnogobrojne poslovne modele - od maloprodaje iz veleprodaje do maloprodaje u trgovinama s jednim ili više POS mjesta. Jupiter Software maloprodaja je centralno nadzirana s jakim upravljačkim mehanizmima za upravljanje sustavom cjenika, akcijama, loyalty programom i sustavom praćenja dorade u maloprodaji (pekare). BI sustav donosi multidimenzionalne analize prometa i profitabilnosti po brojnim kriterijima od prodajnog mjesta, artikala, remena do vezane prodaje.

Uslužne djelatnosti


Sustavom uslužnih radnih naloga Jupiter Software omogućava upravljanje najrazličitijim sustavima pružanja usluga.

Specijalizirani i specifično prilagođeni radni nalozi za uslužne djelatnosti pokrivaju između ostalog graditeljstvo, projektiranje, servisiranje, montažu i održavanje.

Jupiter Software uslužni radni nalozi upravljaju procesima otvaranja, dodjeljivanja, planiranja, evidencije utroška rada i materijala i obračuna radnih naloga. Mnogobrojni modeli obračuna (fakturiranje, MPR, jamstvo, jamstvo trećih, MT i drugi) podržavaju najrazličitije sustave usluga.

Komunalni billing sustavi


Djelatnosti koje imaju veliki broj korisnika s fiksnim ili relativno varijabilnim uslugama moraju imati sofisticirane billing sustave.

Jupiter Software billing sustavi podržavaju sustav održavanje tarifnog modela, sustav održavanja baze korisnika, sustav za unos očitanja, sustav generiranja računa, sustav naplate i kontrole kupaca.

Jupiter Software billing je integriran s standardnim ERP modulima , ali sadrži i dodatne module za velike obrade - izvod banke, opomene, kamate.

Naša iskustva obuhvaćaju sustave za vođenje billinga za distribuciju plina, vode, naplatu odvoza smeća sa više od 50.000 korisnika.

Javni servisi


Zahvaljujući razvijenim alatima za brzi razvoj aplikacija i velikom iskustvu u projektiranju i implementaciji informacijskih sustava radimo i razvoj većih sustava po narudžbi korisnika (outsourcing).

TISUP - tržišni informacijski sustav u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva jedan je od primjera uspješnog outsourcinga. Najveća baza informacija o kretanju tržišnih cijena poljoprivrednih inputa i outputa u svim mjestima RH uspješno zadovoljava potrebe svih korisnika od 2002. godine.