Svi putevi vode..

Kako do nas?


Prezentacije na našoj lokaciji


Prezentacija u našem demo centru osiguravaju vašu punu koncentraciju i posvećenost, daju vam uvid i provjeru našeg poslovnog potencijala i na raspolaganju vam stoji širok krug specijalista i demo modela na kojima možete raspraviti sva specifična pitanja.

Prezentacija na vašoj lokaciji


Prezentacija na vašoj lokaciji omogućava širem krugu vaših djelatnika dobivanja uvida u funkcionalnosti i mogućnosti postavljanja pitanja od njihovog interesa. Prezentacija je ograničena brojem Spin konzultanata koji vam stoje na raspolaganju i manjim brojem demo modela.

Prezentacije na referentnoj lokaciji


Prezentacija kod referentnog korisnika pruža uvid u autentična iskustva korisnika u implementaciji i korištenju Jupiter Software. Organiziramo posjete referentnoj lokaciji bez našeg prisustva kako bi dobili objektivne i nepristrane informacije.