Svaka naša referenca je dragulj!

"Prvo plinarsko društvo je tvrtka koja na tržištu prirodnog plina djeluje kao distributer, opskrbljivač, uvoznik i voditelj bilančne skupine. Kroz razvoj tvrtke od isključivo regionalnog distributera do jednog od najvećih opskrbljivača i uvoznika prirodnog plina u zemlji jedan od ključnih alata bio je Jupiter Software koji nam je omogućio pravovremeno konsolidiranje dotadašnjeg poslovanja te rapidni razvoj strategije i proizvoda za nastup na tržištu. Energetsko tržište Republike Hrvatske je kroz proteklih pet godina prošlo tektonske promjene u smislu otvaranja i liberalizacije i upravo partnerstvo sa tvrtkom Spin informatica nam je omogućilo pravovremenu implementaciju potrebnih poslovnih procesa i alata koji su često bili vrlo specifični i vezani samo za tržište na kojem nastupamo. Danas Jupiter Software podržava poslovanje ne samo jedne već cijele grupacije naših tvrtki i omogućava nam daljnji rast i razvoj poslovanja."

Prvo plinarsko društvo d.o.o. - Tihomir Šibalić, izvršni direktor
Vukovar, ožujak 2014.


"Jupiter Software sustav implementirali smo 2008. godine i na taj način integrirali sve svoje poslovne procese od mlinsko-pekarske proizvodnje, trgovine, maloprodaje do knjigovodstvenih i upravljačkih funkcija. Implementacije je s obzirom na količinu specifičnih poslovnih procesa i potrebu da integriramo povijesne podatke iz različitih izvora tekla glatko i brzo. Posebno smo zadovoljni integriranim sustavom upravljanja pekarskom proizvodnjom od narudžbe do isporuke, kao i izvještajnim sustavom kojim pratimo ključne pokazatelje poslovanja."

Mlin i pekare d.o.o. - Josip Plodinec, predsjednik uprave
Sisak, lipanj 2010.


"Implementacija Jupiter Software-a omogućila nam je ostvarivanje tri grupe ciljeva. Prvo, integriranje svih operativnih poslovnih procesa u jednu cjelinu neovisno o dislociranosti pojedinih objekata. Prikupljanje svih podataka na jednom mjestu i u realnom vremenu bez potrebe za posebnim prijenosom istih. Drugo, postignut je zavidan stupanj automatizacije knjiženja te čvrsta kontrola između operativnih poslovnih procesa i knjigovodstva. Treće, menadžersko izvještavanje kao kruna informacijskog sustava omogućava odličan pregled isvih dijelova poslovanja i olakšava svakodnevno donošenje poslovnih odluka, kao i planiranje te praćenje realizacije planova. Neka rješenja ovdje su zaista jedinstvena na tržištu."

Puljanka Brionka d.o.o. - Dalibor Brnos, dipl.oecc.
Rukovoditelj sektora za razvoj poslovanja
Voditelj projekta informatizacije, ožujak 2009.


"Projektom implementacije Jupiter Software uspjeli smo dobiti jedinstvenu programsku podršku za sve naše poslovne operacije od ratarstva do stočarske proizvodnje. Najbolje je što smo se oslobodili prijenosa i usklađivanja podataka iz različitih programa i sustava. Sada se sve transakcije izvode u stvarnom vremenu i sve se informacije odmah preslikavaju u izvještaje. Uspjeli smo stvoriti model koji daje odgovor na nama najvažnije pitanje - Koja je realna cijena koštanja u poljoprivrednoj proizvodnji? Ovaj podatak sada pratimo iz mjeseca u mjesec, za svaki proizvod posebno i to nam daje kvalitetnu podlogu za donošenje operativnih i strateških odluka. Proces izgradnje IT infrastrukture bio je efikasan, u fazi prijenosa podataka svi smo uložili veliki trud u konsolidiranju kumuliranih grešaka, u opsežnom razvoju novih funkcionalnosti Spin je pokazao neizmjernu volju da izgradi rješenja po našim potrebama. Dobrom suradnjom i zajedničkim zalaganjem cijelog tima izgradili smo informacijski sustav PZ Osatine koji će nam dugo služiti kao glavni alat u upravljanju poslovanjem. "

PZ Osatina Semeljci - Mirko Ervačić, dipl. ing, direktor
Semeljci, rujan 2006.


"Jupiter Software tehnologijom, funkcionalnošću i pouzdanošću u potpunosti zadovoljava visoke standarde našeg poslovanja. Svi naši poslovni procesi objedinjeni su u jedinstvenom sustavu što nam omogućava efikasno upravljanje poslovnim procesima. Posebno bi istaknuli kvalitetno rješenje kontrole kvalitete i sljedivosti sirovina u proizvodnom i komercijalnom procesu! Proces implementacije bio je profesionalno vođen, trajao je relativno kratko i bez stresnih situacija."

IREKS AROMA d.o.o. Zagreb - Damir Grgin, direktor sektora za financije
Zagreb, svibanj 2004


"Uvođenjem Jupiter Software-a u naše poslovanje uspjeli smo integrirati naše poslovne operacije u Rijeci i Zagrebu u jedinstven sustav poslovanja. Štoviše, omogućeno nam je da poslovanje obavljamo na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme. Poslovno izvještavanje i kontrola sustava podignuti su na visoku razinu, a operativno izvođenje poslovnih operacija je pojednostavljeno i međusobno uvezano u jedinstven proces."

Rijekametali d.o.o. Rijeka - Srđan Russo, direktor
Rijeka, svibanj 2003.


"1999. godine među prvima smo implementirali Jupiter Software. Zahvaljujući Jupiter WEB modulima uspjeli smo integrirati različite vidove našeg poslovanja – trgovinu, proizvodnju, zastupanje kao i prostorno udaljene segmente našeg poslovanja – Osijek, D. Miholjac, Kopanica u jedinstvenu cjelinu i tako uspostavili bolju koordinaciju i kontrolu nad poslovnim procesom."

Žito d.o.o. Osijek – Marko Mandžukić, izvršni direktor
Osijek, travanj 2002.


"Koristimo Jupiter Software od 2000. godine. U našem poslu neobično je važno dobro upravljati zalihama, maržama i odnosima s kupcima. Zahvaljujući Jupiter Software imamo kontrolu u realnom vremenu količina, vrijednosti, marže, limita i drugih faktora prodajnog procesa. Jupiter Software nam omogućava da svakodnevno napravimo više od 300 isporuka robe našim klijentima. Jupiter Software nam omogućava da na dnevnoj bazi pratimo kretanje i ponašanje kupaca i da interveniramo različitim tržišnim mehanizmima na svaki pad prodaje."

Bijelić Co d.o.o. Osijek – Viktor Bijelić, vlasnik i direktor
Osijek, siječanj 2002.