Ne učimo za školu, učimo za život! Seneka

Trening

Obuka - transfer znanja i tehnologije


Obuka je važan faktor koji utječe na uspješnost implementacije integralnog informacijskog sustava. Kada Uprava uspješno koristi alate za kontrolu poslovanja, a operativni korisnici poznaju radne postupke i procedure i kada posjeduju uvježbanu rutinu za efikasno obavljanje svakodnevnih poslova - uspjeh i rezultati su zajamčeni.

Sustav temeljne obuke, sustav obuke operativnih korisnika, sustav obuke osnaženih korisnika i sustav obuke Jupiter Admina i Developera razvijeni su kako bi nedvosmisleno i u kratkom roku prenijeli konceptualna i operativna znanja djelatnicima korisnika.

Konceptualna obuka


Cilj konceptualne obuke je Upravi i nositeljima projekta približiti temeljne koncepte i odnose pojedinih komponenti sustava. Nakon obuke polaznici trebaju bolje razumijevati interne procedure i postupke kontrole sustava.

Uprava i ključni korisnici upoznaju se s naprednim alatima i tehnikama kao što su KPI portal, analizatori, CrossGen i drugi izvještajni i controling alati koji omogućavaju analizu i kontrolu procesa i podataka.

Temeljna obuka


Temeljnu obuku prolaze svi sudionici poslovnih operacija koji dolaze u dodir s Jupiter Software sustavom. Cilj obuke je upoznati svakog sudionika s pristupnim metodama, sučeljem i radnim postupcima u Jupiter Software okruženju.

Specijalistička obuka


Specijalistička obuka namijenjena je pojedinim stručnim djelatnicima i službama. Obuka je podijeljena po područjima rada - prodaja, nabava, knjigovodstvo, proizvodnja i izvodi se odvojeno za djelatnike specijaliste.

Trening brzine dodatno se provodi na mjestima koja zahtijevaju operativnu vještinu u izradi dokumenata - otprema, prijem narudžbi, prijem robe, otvaranje radnih naloga i druge funkcije.

Jupiter Admin obuka


Cilj tečaja je osposobiti stručno osoblje za samostalno obavljanje administrativnih poslova i suradnju sa stručnim službama isporučitelja. Obuka Jupiter Admina usmjerena je na razumijevanje unutrašnje arhitekture servera i klijenta, komunikacijske protokole, pristupna prava, sigurnosne postavke sustava i sustav osiguranja podataka.

Jupiter Developer obuka


Za najveće i najzahtjevnije korisnike razvili smo programe obuke i transfera tehnologije sa područja razvojnih alata.

Sadržaji koji stoje na raspolaganju su struktura Jupiter Software baze podataka, Jupiter Software klijent Interface, korištenje Jupiter REPX - Report Generatora, IzvGen, NetGen i drugih razvojnih alata i tehnologija. Cilj ovog programa je razviti sposobnosti korisnika da samostalno izrađuje i dodaje u Jupiter Software repozitorij nove granule i funkcionalnosti.