Naša opsesija - Uvijek biti tehnološki lider

Koncept

Informacije u funkciji Uprave


Jupiter Software dizajn i tehnološki koncept podređen je temeljnoj viziji - Omogućiti Upravi da u svakom trenutku ima informacije o tome gdje se nalazi, kuda ide i koliko je udaljena od postavljenih ciljeva.

Da bi to postigli Jupiter Software implementira najnaprednije tehnološke koncepte - Client Server Integrated Aplication, Multi Tiered Aplication, Multi Interfaced Aplication, Open Rapid Application Development System.

Poslovanje bez prostornih i vremenskih ograničenja


Od 2002. godine kada smo za grupaciju Žito izgradili prvi VPN sustav, neprestano usavršavamo naš sustav organizacije poslovanja bez prostornih i vremenskih ograničenja. Našim korisnicima omogućavamo unos podataka i kontrolu poslovanja u bilo koje vrijeme, sa bilo kojeg mjesta na svijetu gdje postoji bilo koji oblik pristupa Internetu.

Poslovanje u kontinuitetu


Jedan od temeljnih principa Jupiter Software je zadržavanje kontinuiteta poslovnih evidencija bez obzira na prelazak na novi softver ili završetak poslovne ili kalendarske godine. Tehnološki napredak SQL Servera, pad cijena memorijskog prostora i visoko optimizirane metode pristupa podacima omogućavaju našim korisnicima da koriste svoje povijesne podatke u operativnom odlučivanju.

Svi podaci na jednom mjestu


Jupiter Software je Client Server sustav temeljen na jedinstvenoj i integralnoj bazi podataka koja jedinstvenom arhitekturom obuhvaća sve temeljne podatke i transakcije. U Jupiter Software ne postoje odvojene evidencije i prijenos podataka što nam omogućava da se sve odluke i transakcije provode trenutno u cijelom informacijskom prostoru tvrtke.

Integralno poslovanje


Temeljni princip Jupiter Software je sveobuhvatnost podataka i integralnost obuhvata. Prema načelu sveobuhvatnosti nastojimo razviti podršku za obuhvat i pohranu svih poslovnih transakcija u poslovanju kroz jedinstveno sučelje u jedinstvenu bazu podataka. Princip integralnosti osigurava da se jednom uneseni podatak provede u svim evidencijama, bez naknadnog prepisivanja ili ponovnog unosa.

Različiti uređaji - isto poslovanje


Zahvaljujući višeslojnoj arhitekturi, koja informacijski sustav dijeli na sloj podataka, sloj poslovne logike i sloj sučelja razvili smo višestruka sučelja za unos i prezentaciju podataka: Windows sučelje, WEB sučelje i SmartPhone ili HandHeld sučelja. Time smo omogućili našim korisnicima da svoje podatke unose i kontroliraju sa stolnih i prijenosnih računala, tableta i/ili pametnih telefona.