Mi znanje ne dijelimo - mi ga umnožavamo!

Savjetovanje

Fokus - kvaliteta na vrijeme i u okviru budžeta


Naše usluge savjetovanja usmjerene su na stručne i iskrene savjetodavne usluge u domeni vođenja projekta implementacije novog informacijskog sustava kao i u primjeni najbolje poslovne prakse kroz proces (re)dizajna poslovnih procesa. Pri tome vodimo brigu o tome da zajedno s vama usmjerimo energiju u smjeru isporuke kvalitetnog rješenja u zadanom vremenu i budžetu.

Studija izvodljivosti


Svaki projekt implementacije započinjemo studijom izvodljivosti koja mora dati točan i pošten odgovor možemo li implementacijom Jupiter Software rješenja, u kojem vremenu i u kojem budžetu pomoći klijentu u njegovom poslovanju. Studija obuhvaća definiranje i analizu vizije uprave, analizu poslovnih procesa, analizu i projektiranje infrastrukture, analizu kadrovskog potencijala i analizu i ocjenu izvodljivosti prijenosa podataka.

Savjetovanje prije projekta


Podrška planiranju provedbe projekta

top-down smjer planiranja resursa, aktivnosti, testiranja i obuke korisnika
savjetovanje je usmjereno na pripremu korisnika za provedbu projekta, odnosno smanjenje rizika koji nastaje zbog nedovoljne pripreme i suradnje sa korisnicima prije provedbe projekta

Savjetovanje kroz projekt


Podrška provođenju projekta

paralelno sa procesom izrade, feasibility studije naš tim ljudi je uz vas i vodi vas kroz svaku fazu izrade studije
Jupiter tim vam daje uvid u rezultate analize ljudskih potencijala, te mogućnost i pravce njegovog daljnjeg razvoja
uvodi se najbolja praksa u vođenju projekta

Savjetovanje kroz projekt


Podrška poslovnim procesima

savjetovanje se usmjerava na poboljšanje projekta (uvođenje novih tehnologija, uvođenje u efikasno korištenje alata za poslovnu inteligenciju i drugih naprednih alata - KPI, pivoting, kontroling...)
usmjerenost na bolje iskorištavanje postojećih resursa, te postojećih i eventualno novih investicija na najbolji mogući način.