Inovacija je naša motivacija

Razvoj


Vlastitim istraživanjem i razvojem stvaramo izvrsne softverske produkte, pažljivim planiranjem i savjesnim vođenjem projekata implementacije ostvarujemo brz povrat investicije, te dobro organiziranom podrškom čuvamo dostignute vrijednosti informacijskih sustava naših klijenata.

Tehnologije za brzi razvoj


Tijekom uvođenja Jupiter Software sustava uvijek se pojave specifični poslovni procesi, koji nisu trenutno podržani niti jednim ugrađenim modelom ili funkcionalnošću. U takvim slučajevima spremni smo za svoje korisnike razviti potpuno nove funkcionalnosti i uključiti ih u standardno okruženje Jupiter Software tehnologije. Zahvaljujući vlastitim alatima za brzi razvoj aplikacija (Rapid Application Development - RAD) naš razvoj je brz, fleksibilan i troškovno racionalan.

Razvojni alati


Neke od Jupiter Software tehnologija za brzi razvoj aplikacija koje nam daju neizmjernu fleksibilnost u zadovoljavanju vaših specifičnih potreba:

Calisto & NetGen - su vizalni dizajner i interpreter za brzi razvoj i standardizirano izvođenje Jupiter Software sučelja. Izrazito efikasan u kreiranju standardnih formi za unos, uređivanje i prikazivanje standardnih podatkovnih sadržaja.

PrintGen - korištenjem različitih tehnologija ispisa dokumenata odlučili smo se za razvoj vlastite tehnologije koja nam omogućava neizmjernu fleksibilnosti i upravljivost sustavom ispisa na različitim tehnologijama. PrintGen dizajner je vizualni alat za kreiranje i održavanje sustava ispisa sa brojnim osobinama koje se ne mogu pronaći u sličnim alatima.

IzvGen -Tehnologija za prikaz korisnički prilagođenih i jednostavnih izvještaja u obliku tablice, zaokretne tablice, grafa ili kartografskog prikaza. Uz ovu tehnologiju niti jedan podatak iz vašeg poslovanja nije nedostupan, a sve to uz vrlo jednostavno i lijepo dizajnirano sučelje prilagođeno standardnim korisničkim zahtjevima. Mogućnosti ove tehnologije uključuju • jednostavno pred i post filtriranje podataka • grupiranje i sortiranje podataka u više nivoa • analitika označene stavke (više različitih) • prikaz ikona statusa (KPI) • prikaz slika • slojevit prikaz podataka na geografskim kartama • izvoz u standardne formate i aplikacije (Excel, pdf, csv...).

CrossGen Dizajner i Viewer je tehnologija kojom možemo razviti i najsloženije analize nad bilo kojim skupom podataka. CrossGen funkcionalnost možemo primijeniti nad setovima podataka iz knjigovodstvenih evidencija, prodaje, nabave, proizvodnje, kadrovske evidencije ili bilo koje druge grupe podataka iz Jupiter Software baze. CrossGen analiza omogućava da istražite veze i utjecaje svake raspoložive varijable na ostvarenje vaših ciljeva. Sve što analiza izračuna u brojkama možete odmah, lako i jednostavno uobličiti u jedan od 40 predefiniranih grafičkih prikaza.