Vrste sučelja

Vrste sučelja


Vrijednost svakog proizvoda, pa tako i poslovnog softvera, određena je onim ŠTO može napraviti za korisnika i načinom KAKO to komunicira s korisnikom.

Kada se osvrnemo na kratku povijest razvoja softvera brzo ćemo doći do zaključka da je upravo na području sučelja i interakcije korisnika s softverom ostvaren najveći napredak. Počevši od komunikacije preko prekidača, kartica i ispisa na beskonačnim obrascima (70's), preko karakter monokromatskih terminala (80's) do grafičkih sučelja upravljanih raznim uređajima (pointing device) za komunikaciju (90's) stigli smo do primjene sučelja temeljenih na glasu i dodiru (10's). Budućnost nam možda donosi komunikacije temeljene na hologramima ili neuronskim vezama čovjeka i stroja.

U razvoju Jupiter Software podjednako vodimo računa o sadržaju kao i o korisničkom sučelju. Pri tome koristimo najbolja tehnološka rješenja, ogromno osobno iskustvo, slušamo potrebe korisnika i neprestano preispitujemo metode interakcije čovjeka i aplikacije. Pri promjeni sučelja, zahvaljujući višeslojnoj arhitekturi uspješno čuvamo poslovne vrijednosti ugrađene u strukture podataka i poslovnim procedurama.

Windows sučelje


Najstarije i osnovno sučelje Jupiter Software. Najveći broj funkcija Jupiter Software razvijen je u MS Windows sučelju. Dosljedno su implementirani svi poznati i najčešće korišteni standardi Windows sučelja.

Forme komunikacije kroz Windows sučelje su standardizirane i tipizirane tako da se vrijeme učenja sučelja svede na minimum. Jednom usvojena tehnika primjenjuje se u svim drugim modulima.

Kako bi ostvarili prepoznatljivost, u standardnom Windows sučelju dodali smo nekoliko vlastitih grafičkih rješenja, po kojima će te uvijek lako prepoznati i razlikovati Jupiter Software aplikaciju od drugih Windows aplikacija.

Web sučelje


Dijelovi Windows Jupiter Software funkcionalnosti, za koje postoji potreba korištenja kroz WEB preglednike, razvijen je i optimiziran za većinu standardnih Internet preglednika. U WEB sučelju postoje funkcionalnosti: WEB Manager, WEB Komercijala, WEB Skladište, WEB Info.

Dio funkcionalnosti Jupiter Software napisan je isključivo kao WEB aplikacija. Takvi sustavi obuhvaćaju upravljanja projektima PROJECT TRACER, HELP DESK, CONGO i druge specijalizirane projekte.

U nekim projektima WEB i Windows sučelje uspješno se nadopunjavaju - jedan dio podataka prikuplja se putem WEB sučelja, obrađuje u Windows sučelju, a prezentacija rezultata je u Windows i WEB sučelju. Takvi projekti su HRM Portal, TISUP - tržišno informacijski sustav u poljoprivredi, WNT - Web News Tehnology.

Mobile sučelje


Dio Jupiter Software funkcionalnosti prenesen je na dlanovnike (Handheld) i SmartPhone uređaje s operativnim sustavima temeljenim na Windows Mobile i Android operativnim sustavima. Ovi dijelovi Jupiter Software prilagođeni su veličini ekrana i specifičnim metodama unosa podataka na handheld uređajima.

Na Handheld i SmartPhone uređajima postoje aplikacije za Terensku prodaju, Marketinšku obradu tržišta, Ambulantnu prodaju, Inventuru maloprodaje, Inventuru skladišta, Skladišnu logistiku, Inventuru Imovine.