Zadaća supporta - Vaše dugoročno zadovoljstvo!

Podrška

Key Account Manager (KAM)


Svaki Jupiter Software korisnik ima dodijeljenog Key Account Managera (KAM). KAM je konzultant koji poznaje sve vaše specifičnosti rada, sve specifičnosti vaše instalacije i poznaje vaše ljude. Njemu se prvom obraćate kada imate problem koji traži našu posebnu pozornost.
Zbog složenosti i širine problematike KAM ne može sam riješiti svaki vaš problem, ali može inicirati i pratiti rješavanje vašeg problema unutar organizacije.

KAM zastupa Vaše interese unutar naše organizacije - iskoristite ga!

Svaki Vaš problem je bitan!


Samo tvrtke sa visokim stupnjem spremnosti i razvijenim potencijalom mogu popratiti i odgovoriti na sve faktore okoline koji utječu na poslovne aplikacije: promjene u okruženju (zakonski propisi koji reguliraju poslovna ponašanja), promjene iz poslovnog sustava (reorganizacija, restrukturiranje, promjene poslovnog modela, rast sustava), promjene (napredak) tehnologije.


Podrška korisnika osigurava uspješno dugoročno korištenje Jupiter Software sustava, te omogućava da poslovna aplikacija uvijek ostaje usklađena sa zakonskim propisima, vašim poslovnim modelom i tehnološkim dostignućima.

Što obuhvaća usluga osnovnog supporta?


Usklađivanje programa sa svim zakonskim promjenama iz domene rada programa
Upgrade na najnovije verzije programa što jamči usklađenost s tehnologijom i donosi poboljšanja u postojećim funkcionalnostima
Pristup ON LINE Help desku
Produženo jamstvo

Što obuhvaća usluga proširenog supporta?


Sve vrste radnji na njegovanju i održavanju kvalitete sustava od savjetovanja, otklanjanju smetnji, direktnim intervencijama, doradama na postojećim granulama i druge stručne radnje
Korisnik sam određuje koji nivo povlaštenih konzultantskih usluga će uključiti u ugovor o supportu

Što obuhvaća usluga sistemskog supporta?


Nadzor nad sistemskim komponentama (Microsoft Windows server i Microsoft SQL server) neophodnim za funkcioniranje Jupiter Software aplikacije:

provjeru valjanosti i izvršavanja backup-a sistemskih, produkcijskih i pomoćnih SQL baza na diskovni medij (dnevna provjera izvršenja i periodična (mjesečna) provjera ispravnosti backup-a)
provjera valjanosti i izvršavanja paketnih poslova (batch JOB) instaliranih na SQL serveru (dnevna provjera izvršavanja)
provjera valjanosti i izvršavanja MS SQL maintenance plana na održavanju instaliranih SQL baza
Izradu i dostavu mjesečnog izvješća o izvršenim dogradnjama i kontrolama Windows i SQL servera i kontrolama izvršenja backupa na diskovni medij