U zdravom hardveru zdrav softver!

Principi licenciranja

Principi licenciranja


Osnovno načelo Jupiter Software licenčne politike je pravičnost. Licenca definira pod kojim uvjetima kupac kupuje i koristi Jupiter Software.

Licenčna naknada je jednokratna, nepovratna, neprenosiva i pravedna naknada za dobrobiti koje se iz proizvoda crpe tijekom vremena korištenja i uložen minuli rad u razvoj postojećih funkcionalnosti proizvoda.

Konkurentni klijent


Jupiter Software Client pristupna licenca (CAL) je osnovni element licence. Jupiter Software CAL omogućava pristup Jupiter Software sustavu s bilo kojeg pristupnog uređaja (PC, terminal, Smart Phone, HandHeld, Tablet, WEB) i korištenje raspoloživih i pravima odobrenih funkcionalnosti.

Broj Jupiter Software Client licenci određuje koliko će korisnika moći istovremeno pristupati Jupiter Software sustavu – konkurentni tip licenciranja.

Jupiter Software može biti instaliran na neograničen broj pristupnih uređaja, ali istovremeno ga može koristit samo onoliki broj korisnika koliko je licencirano Jupiter Software CAL-ova.

Broj Jupiter Software CAL-ova može bi zajednički za sve tvrtke na sustavu (CommonPool) ili može postojati raspodjela licenci prema tvrtkama ili grupama tvrtki na sustavu (DedicatePool).

Granule grade klijenta


Jupiter Software granula je elementarni programski modul koji zadovoljava određenu funkcionalnu potrebu korisnika. Primjer za Jupiter Software granulu su Tečajna lista, Urednik ponuda, Temeljnica, Obračun kamata, ChashFlow analiza. Cijeli katalog Jupiter Software granula broji više od 700 različitih granula razvrstanih po modulima i funkcionalnostima. Pri inicijalnoj nabavci i kasnijim proširenjima korisnik može izabrati samo one skupine granula i/ili pojedinačne granule koje su mu neophodne za zadovoljenje poslovnog modela. Neke granule Jupiter Software-a su funkcionalno vezane i korištenje jedne uvjetuje korištenje druge.

Vrijednost Jupiter Software CAL-a izračunava se kao suma vrijednosti svih granula uključenih u klijenta. Jupiter Software Granule licenciraju se za ukupan broj Jupiter Software CAL-ova i nije moguće licencirati određenu granulu ili set granula za broj klijenata koji je manji od ukupnog broja klijenata na sustavu.

Jupiter Software granule kupuju se po principu „kao takve“ (as is), kao što su opisane u specifikaciji ponude i ugovora i pratećoj dokumentaciji. Za tako opisane i dokumentirane funkcije vrijedi jamstvo. Dorade i promjene specifikacije predmet su razvojnih usluga.

Moduli per company


Određena industrijska rješenja (Proizvodnja, Ratarstvo, Stočarstvo, Komunalni sustavi i drugi) mogu se licencirati izvan Jupiter Software CAL-a, kao samostalne cjeline, za svaku tvrtku u sustavu odvojeno. Ovaj model je povoljan ako u sustavu postoje tvrtke s različitim poslovnim modelima ili veliki broj CAL-ova (korisnika) kojima nisu potrebne sva vertikalna rješenja. Tada se licencira tzv. Core CAL s bazičnim funkcionalnostima i pojedinačna rješenja.

Pojedina industrijska rješenja koja se licenciraju kao moduli per company mogu imati dodatne parametre koji određuju vrijednost - broj korisnika, obradiva površina, kapacitet farme.

Maloprodajni POS sustavi licenciraju se prema objektu i broju POS mjesta. Svaki objekt mora imati jednu BackOffice licencu i potreban broj POS licenci, ovisno o broju kasa u objektu.

Više tvrtki


Ako na istom sustavu egzistiraju dva i više pravnih subjekata, tada svaki subjekt ima svoju posebnu bazu podataka.

U CommonPool modelu, kada svi pravni subjekti u sustavu koriste iste konkurentne CAL-ove, dodatni pravni subjekt licencira se jednokratno u vrijednosti jednog Jupiter Software CAL uvećano za 50%.

U DedicatePool modelu dodatni pravni subjekt licencira se s minimalno jednim CAL-om dodijeljenim toj tvrtki.