Činjenica - ne postojite ako niste na Webu

Pregled funkcionalnosti

Web rješenja


Između mnogih web rješenja koja su integrirana ili povezana s Jupiter Software-om, najviše se ističu Web shop rješenje, Web narudžbe, Web skladište, Knowledge base, Project tracer te HelpDesk i HRM portal. Ova rješenja su razvijana na Web platformi upravo zbog potrebe za dostupnosti širokom broju ljudi, na raznovrsnim platformama, od mobilnih telefona, preko tablet računala pa sve do prijenosnika i stolnih računala, kojima je jedino zajednička podrška za web. Web rješenja su kreirana s ciljem dostupnosti informacija na svakom mjestu u svako vrijeme, otvorena su prema velikom broju korisnika, od djelatnika (HRM portal) do svih korisnika interneta (Web shop). Zajedničko im je lak pristup, velika brzina rada i jednostavnost korištenja.

HRM portal


Human resource management ili upravljanje ljudskim resursima postalo je jedno od najvažnijih područja upravljanja nekom tvrtkom. HRM portal pruža transparentnu komunikaciju, distribuciju podataka između HRM odjela i djelatnika. Portal omogućuje smanjenje troškova ažuriranja i verifikacije kadrovskih podataka, omogućuje vašim djelatnicima jednostavan i zaštićen uvid u njihove osobne podatke, isplate plaća, stanje obustava, pregled odobrenih i iskorištenih dana godišnjeg odmora, zaduženja imovine itd. Također omogućuje bolju komunikaciju pri planiranju i najavi odsustva, koordinaciji i korištenju zajedničkih resursa i te planiranje i kontroliranje ulaganja u znanje vaših ljudi.

Web shop i Web narudžbe


Globalno poslovanje podrazumijeva da vaša tvrtka nije vezana za lokaciju na kojoj se nalazi, da je spremna svoje proizvode prodati i dostaviti na bilo kojem mjestu u svijetu. Bez obzira bili orijentirani samo na područje Hrvatske ili na cijeli svijet Web shop i Web narudžbe su rješenja kojima omogućujete maloprodajnim kupcima (shop) ili svojim veleprodajnim partnerima (narudžbe) naručivanje i plaćanje robe upravo u trenutku kada im je ona potrebna, uz smanjenje troškova prodaje, mogućnost praćenja procesa isporuke te ubrzanje cijelog procesa. Kao i ostala rješenja, ova dva web rješenja su u potpunosti integrirana u Jupiter Software, CRM, skladišni maloprodajni sustav, te automatski generiraju sve daljnje procese potrebne da se izvrši narudžba kupca.

HelpDesk portal


HelpDesk je aplikacija Jupiter Software-a za centraliziranje komunikacije s korisnicima kojima je potrebna podrška, a namijenjena svim tvrtkama koje imaju intenzivnu komunikaciju s korisnicima kao što su informatičke tvrtke, telekomi, komunalne tvrtke, jedinice lokalne uprave i dr.

HelpDesk služi za prikupljanje zahtjeva, prijedloga i problema korisnika, njihovu obradu i slanje rezultata korisniku.

Dodatno, omogućava evidenciju utrošenog vremena, uspostavu veze s aplikacijom Project Tracer, sustav kontrole i mogućnost traženja potvrde rješenja od strane korisnika, automatizirano slanje obavijesti korisniku o stanju zahtjeva i sl.

Project tracer


Project Tracer je desktop aplikacija koja omogućava racionalno upravljanje projektima, zadacima, korištenjem resursa i obračunom usluga projektnog tipa.

Područje primjene je u svim organizacijama u kojima postoji potreba za upravljanjem projektima kao što su građevinske tvrtke, informatičke tvrtke (razvoj softvera i sl.) ali i druge organizacije koje se bave izvedbom projekata (lokalna uprava, neprofitne udruge i druge projektne organizacije...). Možemo ga precizno prilagoditi svakom korisniku pojedinačno i koja je otvorena za komunikaciju s drugim aplikacijama i rješenjima (npr. HRM portal, HelpDesk, Jupiter radni nalozi ili Microsoft Project...)

Svrha mu je omogućavanje kolaboracije, upravljanje dostupnim resursima, praćenje svih utrošaka vremena, te bolje planiranje i upravljanje projektom.

Web skladište


Na mjestima gdje klasično sučelje skladišne aplikacije nije dostupno ili nije pogodno za korištenje, kao što je npr. silos žitarica ili pak gdje korisnik ima potrebu za radom s različitih platformi (tableti), moguće je sve skladišne dokumente i ostale vezane procese unositi i koristiti na isti način kao i kroz standardne module Jupiter Softwarea.

Web kao poslovna platforma


Tvrtke koje imaju potrebu za arhiviranje i kasniju upotrebu velike količine informacija i dokumenata pravi su kandidati za korištenje Knowledge base web aplikacije. Ova baza znanja omogućuje brzu pohranu svih podataka, te njihovo kasnije uređivanje i organizaciju, ovisno o pravima koja su integrirana u svaki dio aplikacije. Ključni korak u korištenju baza znanja je brzo pronalaženje potrebnih informacija, za što je baza posebno optimizirana.

Knowledge base


Web tehnologije u poslovnom svijetu služe ne samo prezentiranju kompanije i proizvoda već su usmjerene i na poboljšanje komunikacije, zajednički rad, razmjenu informacija i dokumenata te praćenje raznih zajedničkih aktivnosti te naravno, na Internet prodaju.