Upravljanje ljudskim potencijalima - ključ uspjeha

Pregled funkcionalnosti

Human Resource Management


Upravljanje ljudskim resursima podrazumijeva detaljnu evidenciju svih relevantnih informacija o djelatnicima, praćenje razvoja njihovih potencijala, neizbježni obračun plaća, organizaciju godišnjih odmora te kvalitetno izvještavanje, kako za management u svrhu kvalitetnije organizacije, tako i za zadovoljavanje normi koje od poslodavca traži država. Sigurnosni aspekt, odnosno kontrola pristupa podacima, zauzima posebno mjesto, kada govorimo o HRM podacima i njihovu praćenju.

Ljudi su najvažniji resurs


Povijesno ono što se smatralo najvažnijom gospodarskom granom selilo od poljoprivrede, industrije, preko energetike pa sve do uslužnog sektora i naposljetku informacijske industrije. Svakom tranzicijom na višu razinu, ljudski faktor je postajao sve važniji, a osobito u ovom mileniju, te samim tim i upravljanje ljudima.

Evidencija informacija o ljudima


Ono što se nekad nazivalo kadrovskom evidencijom i služilo samo za zadovoljavanje najnužnijih potreba, uvjetovanih zakonskom regulativom, postao je iznimno širok informacijski sustav, koji uz praćenje osnovnih podataka o djelatnicima, kao što su staž, godišnji odmor, bolovanja, posebnu pažnju usmjerava na informacije važne za praćenje njihovog potencijala, znanja, vještina i školovanja koje su poslodavcu najvažnije.

Obračun plaća


Raznovrsnost načina obračun plaća uvjetovana je ogromnim brojem poslovnih modela korisnika i njihovim razlikama u evidenciji i vrednovanju rada. Koristeći podatke o kretanju radnika te evidenciji učinka, uz mogućnost definiranja preko 50 vrsta dohodovnih stavaka, u formiranje obračuna plaća moguće je pretočiti svaki pravilnik o obračunu, bez obzira na djelatnost, od proizvodnih tvrtki, preko uslužnih i turističke djelatnosti, do javne uprave, bolnica i drugih djelatnosti s vrlo specifičnim načinom obračuna. Uz standardne mogućnosti kao što su automatski obračun obustava, Jupiter Software podržava i napredne funkcionalnosti poput drugog dohotka.

HRM portal


HRM portal je web rješenje koje pruža transparentnu komunikaciju, distribuciju podataka između HRM odjela i djelatnika. Portal omogućuje smanjenje troškova ažuriranja i verifikacije kadrovskih podataka, omogućuje vašim djelatnicima jednostavan i zaštićen uvid u njihove osobne podatke, isplate plaća, stanje obustava, pregled odobrenih i iskorištenih dana godišnjeg odmora, zaduženja imovine itd. Također omogućuje bolju komunikaciju pri planiranju i najavi odsustva, koordinaciji i korištenju zajedničkih resursa, te planiranje i kontroliranje ulaganja u znanje vaših ljudi.

Sustav izvještavanja


HRM odjeli traže izvještajni sustav koji će im, uz zakonski propisana izvješća, ponuditi informacije o kretanju ljudi, njihovog potencijala, napretka, statusa i koji će osim pukih pregleda pružiti alate kako u toj sili podataka pronaći pravila i povezanost na temelju kojih treba donijeti odluke o daljnjim aktivnostima vezanim uz nekog djelatnika ili cijele odjele i tvrtke. Jupiter Software pruža upravo to.