Potpuna kontrola u Vašim rukama!

Vertikalna rješenja

Fokus - Cijena koštanja


Najvažniji element koji korisnik od sustava za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom očekuje je kontrola troškova. U suvremenom svijetu smanjenje troškova je apsolutni imperativ i jedini način opstanka. Uz taj, dodatni ciljevi našeg rješenja su točno, ažurno i transparentno praćenje svih elemenata poljoprivredne proizvodnje, od evidencije temeljnih podataka, preko svih utrošaka materijala i rada do zaprimanja gotovih proizvoda. Uzimajući u obzir sve evidentirane elemente proizvodnje, sve izravne i neizravne troškove, može se doći do formule za izračun cijene koštanja proizvoda te utvrđivanja kritičnih točaka za njeno smanjenje.

Integrirana AGRO rješenja


Najstarija ljudska djelatnost – poljoprivreda nepravedno je ostala zapostavljena u svijetu informatičkih rješenja. Dok se proizvodna tehnologija razvijala, od strojeva preko zaštite do genetike, prateći sustavi koji su trebali omogućiti kvalitetnije upravljanje proizvodnjom su zaostajali. Da bi to promijenili, kao integralni dio Jupiter Software-a razvili smo rješenja za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.

Proizvodnja u polju


Podrška Jupiter Software-a uključuje ratarsku, voćarsku i povrtlarsku proizvodnju. Svim ovim procesima zajedničko je praćenje utrošaka sirovina, sjemena, gnojiva, zaštitnih sredstava te utrošaka ljudi i strojeva kroz funkcionalnost evidencije učinka, s jedne strane, te praćenje proizvodnih rezultata, odnosno ubiranja proizvoda, s druge strane. Dodatno, voćarstvo zahtijeva i praćenje stalnih nasada i njihovo održavanje.

Često poljoprivredna proizvodnja veže i određenu razinu prehrambeno prerađivačke proizvodnje, odnosno obrade poljoprivrednih proizvoda, te traži integraciju ove dvije proizvodne faze, što Jupiter Software u potpunosti podržava. To se posebno odnosi na vinogradarsku i vinarsku proizvodnju.

Proizvodnja na farmi


Raznovrsnost stočarske proizvodnje i njenog praćenja podrazumijeva praćenje tova goveda, svinja, ali i ribe, no i praćenje mliječne proizvodnje ili proizvodnje jaja. Sva stočarska proizvodnja zahtijeva praćenje podataka o matičnom stadu, koji su većim dijelom i zakonski uvjetovani, te drugih informacija u selekcijskom procesu.

Praćenje prehrane, izračun hranidbenih dana, količina i vrste hrane potrebne za postizanje željenih rezultata su slijedeći važan korak u procesu proizvodnje. Posebno ističemo punu podršku za veterinarsku djelatnost. Proizvodnja mlijeka i jaja, uz sve to zahtijevaju i svakodnevnu evidenciju proizvoda i njihove kvalitete.

Upravljanje kvalitetom


Kao i kod drugih vrsta proizvodnje, jedan od najvažniji koraka je definiranje standarda kvalitete te njihovo praćenje. Dodatno, parametri kvalitete uz kvalitativne osobine, utječu i na kvantitativne, odnosno kod skladištenja, količina se svodi na standardnu kvalitetu, ovisno o vlažnosti, primjesama i drugim parametrima. Upravljanje kvalitetom izravno je povezano s praćenjem sljedivosti, što osigurava da se za svaki ulaz i izlaz sirovina i proizvoda točno može pratiti status njihove kvalitete.

Obračun proizvodnje


Da bi se došlo do točne cijene koštanja, u obračun proizvodnje potrebno je u formulu izračuna uzeti sve izravne i neizravne troškove. Složenost procesa obračuna, prilagođava se proizvodnom procesu, razlaže se na pojedine dijelove, kreiraju se algoritmi za izračun i automatizira njihova obrada. Korisnik na taj način dobiva moćan alat za praćenje troškova proizvodnje i njihovo upravljanje. Rezultati obračuna automatski se knjiže prema korisnički definiranoj shemi knjiženja.

Praćenje učinka


Jedan od najvažnijih alata za praćenje troškova u poljoprivredi je praćenje učinka. Praćenje učinka omogućuje da se za svakog djelatnika, za svaku operaciju koju obavlja definiramo što je radio, s kojim strojevima, koliko je goriva utrošio i koliku količinu posla je izvršio. Ova evidencija se izravno veže na pojedinu kulturu i tablu ili pak stado i služi kao podloga za izračun troškova te kulture, ali i praćenje troškova i učinka strojeva, te obračun plaća djelatnika.

Tvornica stočne hrane


Jedan od povezanih proizvodnih procesa s poljoprivrednom proizvodnjom je proizvodnja stočne hrane (TSH). Korištenjem varijacija receptura za pojedine gotove proizvode postiže se visoka fleksibilnost kod zadovoljavanja specifičnih zahtjeva kupaca ili trenutnih prehrambenih potreba stoke kao i trenutnog stanja na tržištu sirovina. Postoji mogućnost povezivanja Jupiter Software-a s automatskim dozatorima i razmjene podataka o potrebnim miješanjima kao i stvarnom utrošku. Uz praćenje sljedivosti koja je dosljedno provedena kroz sve funkcije Jupiter Softwarea, od ulaza sirovina u sustav, do isporuke gotovog proizvoda kupcu, moguće je znatno sniziti rizike od incidenata u proizvodnju hrane.