How you present is free sample of how you solve!

Jupiter Software - Primjeri sučelja


U nekoliko primjera želimo prikazati izgled i funkcionalnost Jupiter Software sučelja. Naravno, ovdje se ne nalaze svi primjeri, ali prikazani ocrtavaju najbolje što Windows GUI može danas pružiti u interakciji čovjeka i programa.

Jupiter Software Control Center

Control Center


Jupiter Software Control Center je dobar primjer multifunkcionalnog sučelja koje s jednog mjesta omogućava korisniku simultani pristup funkcionalnostima u različitim tvrtkama, komunikaciju (s drugim sudionicima u organizaciji, HelpDeskom, Kalendarom, Zadacima, Vijestima, Pretplatama), nadzor nad okruženjem (konfiguracija, licenca, sustavom, inicijalne postavke, vizualni identitet, povijest pristupa).

Jupiter Software Control Center je ulazna točka u Jupiter Software svijet iz kojeg se pristupa svim tvrtkama, funkcionalnostima i alatima koji su namijenjeni operativnim korisnicima.

Jupiter Software Shell

Jupiter Software Client Shell


Jupiter Software Client Shell je jedinstveno okruženje za izvođenje elementarnih funkcionalnosti aplikacija. Client je konfigurabilan i može poprimiti bilo koji vizualni identitet i sadržaj. Sadržaj se kreira Jupiter Admin aplikacijom iz repozitorija sa više od 600 granula. To omogućava kreiranje custom aplikacija prema mjeri i specifičnim potrebama pojedinih radnih mjesta i/ili procesa. Jupiter Software Client dinamički se formira istovremeno uvažavajući sadržaj aplikacije i pristupna prava korisnika. Jupiter Software Client Shell vizualno se oblikuje za svaku aplikaciju i korisnika posebno.

Ergonomski oblikovno sučelje alatnim trakama i bočnim menijima omogućava brz pristup funkcionalnostima aplikacije. Brzi preglednici još brže vode korisnika do najomiljenijih (Favorite), nedavno korištenih (Recent) ili trenutno otvorenim funkcionalnostima (Actual). Tražilica funkcionalnosti omogućava brzo pretraživanje granula i pristup aplikacijskim funkcionalnostima. Info točke pružaju instant pristup informacijama i alatima: RobaInfo, PartnerInfo, OsobeInfo, Kalkulator.

KPI Interface

KPI Portal


KPI portal je još jedan primjer multifunkcionalnog i ergonomski oblikovanog sučelja namijenjeno zahtjevnim korisnicima. S jedne komandne ploče omogućen je pristup i uvid u ključne pokazatelje poslovanja, pozadinskim podacima, year-by-year analizama, trendovima, usporednim grafičkim analizama.

KPI Portal je visoko konfigurabilno sučelje koje omogućava definiranje različitih pristupnih prava grupama, pokazateljima, grafičkim prikazima, ispisima, indikatorima, graničnim vrijednostima i drugim elementima portala.

CrossGen Interface

CrossGen Preglednik


CrossGen je najkompleksnije Jupiter Software sučelje koje postiže idealan balans između kompleksnosti zahtjeva i jednostavnosti korištenja. U jednom sučelju omogućeno je upravljanje setovima podataka, njihovo filtriranje i "pivotiranje" bez obzira na izvor :: OLAP, DataWareHouse i/ili produkciona baza.

Grafička obrada rezultata dostupna je u istom prozoru, a na raspolaganju je više od 40 predefiniranih grafičkih oblika. U grafičkoj obradi rezultata koristi se intuitivna tehnologija prepoznavanja sadržaja prikaza (redovi, stupci, veličine).

Ugrađena modificirana Hi-kvadrat metoda omogućava brzo prepoznavanje ćelija koje svojim sadržajem pozitivno ili negativno odstupaju od očekivane distribucije.

Admin Interface

Jupiter Admin Tool


Jupiter Admin je administrativni alat koji vizualnim sučeljem omogućava jednostavno izvršavanje i najsloženijih administrativnih zahvata u podešavanju i održavanju Jupiter Software aplikacija.

Kreiranje novih aplikacija, uređivanje menija, dodjeljivanje pristupnih prava, zabrane operacija, verikalna kontrola pristupa podacima, kreiranje i upravljanje korisničkim profilima samo su neke od operacija podržanih ergonomskim sučeljem.

IzvGen Interface

IzvGen (GEO) Preglednik


IzvGen preglednik je standardizirano sučelje za prikaz ispisa i lista. Sučelje na jedinstveni način osigurava definiranje kriterije filtriranja podataka, kreiranje vlastitog rasporeda kolona, sortiranje po kolonama, grupiranje podataka s međusumama i ispisa svih ili odabranih redova i kolona.

Osim ergonomskog upravljanja listama podataka IzvGen GEO Preglednik omogućava i prikaz geografskog razmještaja podataka (maloprodajni objekti, poljoprivredne površine, dostavna mjesta) što vizualno i upravljački dodatno poboljšava komunikaciju korisnika i aplikacije.

Admin Interface

Android & Windows Mobile sučelje


Upravljanje sučeljem na skučenom prostoru ručnih terminala (HandHelds) ili Pametnih telefona (SmartPhones) poseban je izazov. Koristeći napredne tehnologije definiranja sučelja kreirali smo sučelja i navigacije posebno prilagođene veličini ručnih terminala i operativnim sustavima Android i Windows Mobile.