Savršenstvo je u detaljima!

Prilagođena rješenja

Vaš izbor opcija


Jupiter Software je visoko parametriziran sustav. U njemu su ugrađeni mnogobrojni poslovni modeli za različite poslovne procese. Svaki poslovni sustav ima svoje preferirane metode vođenja skladišta, obračuna i knjiženja poslovnih promjena, izglede dokumenata i druge elemente informacijskog sustava. Tijekom procesa implementacije iskusni Jupiter Software konzultanti vas vode kroz svijet opcija i na najbrži način prilagođavaju instaliranu verziju Jupiter Software vašim poslovnim procesima i željenim načinima funkcioniranja.

Dokumenti i dokumenti


Jupiter Software omogućava neograničeni broj različitih vrsta dokumenata koji podržavaju poslovne procese i njihove varijacije. Time je omogućeno za isti poslovni proces, npr. otpremu robe, definirati korisniku nekoliko vrsta otpremnica - prema specifičnim kupcima ili specifičnim tipovima artikala.

Svaki od tih dokumenata ima svoju metodu serijalizacije - formiranja brojeva dokumenata i specifičnu formu ispisa - po sadržaju i dizajnu.

Na temelju dokumenata koji prate poslovne procese Jupiter Software osigurava dobru analizu, uvezivanje i kontrolu poslovnih procesa.

U Jupiter Software-u postoji nekoliko standardiziranih predložaka za svaki izlazni dokument (ponuda, predračun, otpremnica, faktura, primka, skladišni dokumenti). U standardnoj licenci uključeni su standardizirani predlošci s ugrađenim logotipom tvrtke i dodatnim logotipovima u podnožju dokumenta. Tijekom customizacije korisnik može naručiti i izradu predložaka po vlastitom rješenju.

Definiranje pristupnih prava


Zahvaljujući Jupiter Software tehnologijama moguće je izvršiti raspored funkcionalnosti (granula) u različite skupine (module) prema potrebama radnih mjesta korisnika. Taj raspored može odstupati od inicijalnog rasporeda i može se tijekom korištenja mijenjati.

U procesu implementacije kreira se matrica pristupnih prava koja na 5 nivoa određuje pristupna prava djelatnika sustavu (1), tvrtkama (2), pojedinim modulima (3), pojedinim granulama (4) i na kraju njihovima elementarnim funkcionalnostima (5).

Osim definiranja pristupnih prava funkcionalnostima, Jupiter Software omogućava definiranje i pristupnih prava pojedinim grupama podataka unutar iste funkcionalnosti.

Modeliranje procesa


Snaga Jupiter Software je u mogućnosti modeliranja poslovnih procesa. Tijekom procesa implementacije korisnik ima mogućnost definiranja i redefiniranja svoje poslovne prakse i ugradnje u Jupiter Software modele.

Tijekom toga procesa Jupiter Software konzultanti vam stoje na raspolaganju s znanjem i višegodišnjim iskustvom.

Neka od područja modeliranja su:
definiranje različitih vrsta dokumenata za pojedine vrste poslovnih promjena
definiranje modela serijalizacije brojeva dokumenata
definiranje i izrada automatiziranih shema knjiženja izlaznih faktura
definiranje i izrada specifičnih procedura knjiženja i obračuna proizvodnje
definiranje i izrada specifičnih procedura obračuna dohodovnih stavki
definiranje modela rada maloprodaje
definiranje tipova i modela vođenja skladišta (metode vođenja, konsignaciona skladišta, vanbilanična skladišta
definiranje način praćenja imovine i rasporeda amortizacije
definiranje modela slijedivosti i kontrole kvalitete