U zdravom hardveru zdrav softver!

Vrste licenciranja

Optimalno licenciranje


Prilikom nabavke bilo kojeg softvera potrebno je sagledati trenutne i buduće potrebe i odrediti optimalni model licenciranja. U tome treba koristiti znanja stručnjaka za licenciranje koji će vam uštedjeti vrijeme i novac. Jupiter Software konzultanti pomoći će vam odrediti optimalni model licenciranja između nekoliko ponuđenih modela licenciranja Microsoft sistemskih komponenti i Jupiter Software komponenti.

Na ovoj stranici donosimo nekoliko tipičnih situacija i načina licenciranja Jupiter Software koji omogućuju optimalno licenciranje prve nabavke i svih kasnijih proširenja.

Primjer 1 :: Jedna mala firma


Poslovni model - Tvrtka ima 20 računala, na kojima vodi poslovanje, koje uključuje standardne poslovne funkcije i proizvodnju u dvije smjene. Tvrtka ima i dva maloprodajna objekta, od kojih je jedan posluga s tri blagajne, a drugi objekt ima samo POS kasu. Tvrtka u budućnosti ima namjeru osnovati sestrinsku firmu s istim poslovnim modelom (proizvodnja).

Način licenciranja - Licenca će obuhvatiti 15 Jupiter Software CAL-ova. U svaki CAL bit će uključene granule standardnih funkcionalnosti (BI, ERP, CRM, WH, HRM, AM) i granule modula Proizvodnje i Retail sustava. Licenca će obuhvatiti i 2 Backoffice licence (za svaki MP objekt) i 4 (3 +1) POS licence.

Obrazloženje - Kako se radi o konkurentnom modelu pretpostavlja se da u jednom trenutku neće biti više od 15 aktivnih korisnika (iako je 20 radnih stanica).

Modul proizvodnje se licencira kroz CAL jer tvrtka namjerava u budućnosti otvoriti još jednu tvrtku, pa se zbog toga nije pristupilo licenciranju proizvodnje po modelu "per company", što bi u konačnici bilo nepovoljnije. Proizvodnju licenciranu kroz CAL sve tvrtke u sustavu će moći koristiti bez dodatne naknade.

Primjer 2 :: Više firmi - isti model


Poslovni model - U poslovnom sustavu postoji 5 povezanih poduzeća, sa zajedničkim općim i sličnim poslovnim modelom (trgovina i usluge). U sustavu postoji 50 korisnika/računala koji intenzivno koriste sustav u radu.

Način licenciranja - Licenca će obuhvatiti 45 Jupiter Software CAL-ova u CommonPool modelu. U svaki CAL bit će uključene granule standardnih funkcionalnosti (BI, ERP, CRM, WH, HRM, AM) i granule modula Uslužni radni nalozi. Licenca će obuhvati i 4 dodatna DB za dodatne tvrtke (pored matične).

Obrazloženje - Korisnici intenzivno koriste sistem pa je povećan broj konkurentnih licenci na 45 (90%). CAL-ovi su u CommonPool jer su poduzeća povezana i svi korisnici rade na procesima većine firme - želi se postići optimalno iskorištenje licence. Uslužni radni nalozi licenciraju se kroz CAL jer ih koriste svi korisnici.

Cijena za dodatni DB za dodatne tvrtke su samo 1,5 CAL/tvrtka, s pravom na sve funkcionalnosti i sve CAL-ove.

Primjer 3 :: Više firmi - različiti modeli


Poslovni model - U poslovnom sustavu postoji 3 povezana poduzeća (A/B/C) sa različitim poslovnim modelima. Tvrtka A se bavi proizvodnjom stočne hrane i govedarstvom, tvrtka B ratarskom proizvodnjom i govedarstvom, a tvrtka C je servis vozila i mehanizacije. U sustavu postoji 50 (20+20+10) korisnika/računala koji intenzivno koriste sustav u radu. Uprava želi razgraničiti i pratiti korištenje licence po poduzećima. U slijedećoj godini planira povećanje broja korisnika za 20.

Način licenciranja - Licenca će biti podijeljena u tri DedicatePool sa 20, 2 i 10 CAL za tvrtke A, B i C. U svaki CAL bit će uključene samo granule standardnih funkcionalnosti (BI, ERP, CRM, WH, HRM, AM). Moduli proizvodnja TSH, Modul ratarska proizvodnja, modul Govedarstvo i modul Servisni radni nalozi bit će licencirani per company. Za sve module nabavlja se jedna per company licenca, dok se za Modul Govedarstvo nabavlja 2 per company licence. Licence modula Govedarstvo skaliraju se prema broju i kapacitetu govedarske farme. Licenca će obuhvati i 2 dodatna DB za dodatne tvrtke (pored matične).

Obrazloženje - CAL-ovi nisu u CommonPool bit će suboptimalno iskorišteni, ali striktno dodijeljeni vlasnicima.

Moduli se licenciraju per company jer nisu svi moduli potrebni svim tvrtkama u sustavu. Time je CORE CAL rasterećen nepotrebnih funkcionalnosti i time jeftiniji u kasnijim proširenjima.

Cijena za dodatni DB za dodatne tvrtke su samo 1,5 CAL/tvrtka, s pravom na sve funkcionalnosti iz CORE CAL.