Kvaliteta - iskustvo i inovacije

Vertikalna rješenja

Billing sustavi


Informacijski sustavi za naplatu komunalnih usluga objedinjuje vođenje podataka o obveznicima naplate, evidenciju utrošaka i očitanja, metodologiju obračuna, ispis računa i uplatnica, obračun kamata, automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo te mnoge druge aktivnosti vezane uz proces upravljanja komunalnim uslugama. Cilj ovog sustava je pružiti nositeljima komunalnih usluga pouzdan i kvalitetan način vođenja svih komunalnih procesa uz optimizaciju troškova i povećanje učinkovitosti, a korisnicima njihovih usluga brzu i transparentnu uslugu.

U službi javnosti


Komunalne tvrtke fokusirane su na obavljanje javne uslužne djelatnosti, kao što su odvoz smeća, ili distribucija vode, plina i struje. Zbog velikog broja korisnika, postavlja se izazov pred informacijski sustav koji mora osigurati vođenje podataka o korisnicima, evidenciju korištenja usluge te funkcionalnost za obračun i naplatu iste. Zbog stalnih zakonskih izmjena koje reguliraju pojedine komunalne usluge, sustav mora fleksibilan i pogodan za izmjene, kako bi se na vrijeme prilagodio novoj regulativi.

Komunalne usluge


Podržani su svi tipovi komunalnih usluga - naplata vode, struje, plina, kanalizacije ili komunalne naknade i sl. Različiti tipovi komunalnih usluga koje Jupiter Software podržava podrazumijevaju i različite modele njihovog obračuna. Svaka usluga može imati svoj specifičan ključ obračuna - od paušala, preko stanja brojila ili količine, do površine objekta i broja ukućana. Cijene svake usluge mogu biti različite za različite tipove korisnika (fizičke i pravne osobe, industrija i/ili mala privreda) ili područja u kojima se usluga koristi.

Evidencija potrošnje


Kritični elementi obračuna, osobito kod usluga gdje se mjeri potrošnja, je očitanje brojila ili ekvivalentnog uređaja. Kako se radi o ogromnoj količini podataka, koju je potrebno prikupiti u vrlo kratkom vremenu i još važnije – točno, sustav očitanja uz ručni unos podržava i telemetrijsko očitanje ili pak očitanje pomoću prijenosnih ručnih računala s bežičnom razmjenom podataka. Podaci potrebni za očitanja pripremaju se u rute te se na taj način postiže veća efikasnost očitanja.

Računi i naplata


Zbog složenosti modela naplate, prvenstveno uvjetovanim zakonskom regulativom, korisnik se može odlučiti za nekoliko varijanti izdavanja računa i naplate. Postoji mogućnost izdavanja računa za svaku uslugu pojedinačno ili izdavanje zbirnog računa za sve usluge koje komunalno poduzeće pruža. Naplata usluga može biti temeljem uplatnica (izvod banke), gotovinskim uplatama na blagajni poduzeća ili naplata putem inkasatora. U slučaju naplate putem inkasatora podržana je priprema naplate po rajonima i korištenje prijenosnih ručnih računala koji se koriste i za očitanja.

Održavanje mreže


Usluge koje zahtijevaju dostavu korisniku – plin, struja, voda itd., iza sebe moraju imati instaliranu distribucijsku mrežu koja zahtijeva intenzivno održavanje. Iz tog razloga komunalni sustavi često koriste i funkcionalnosti uslužnih radnih naloga za održavanje Jupiter Software-a koji su posebno prilagođeni pojedinim komunalnim uslugama.

Sustav održavanja podržava evidenciju dijelova mreže, radne naloge za izgradnju i održavanje pojedinih dijelova mreže.

Internet portal


Komunalis Internet portal omogućava objavljivanje informacija o stanju zaduženosti, ispostavljenim i plaćenim računima svakog pojedinačnog korisnika. Korisnik može svojim osobnim podacima pristupiti samo pomoću pristupne lozinke, što jamči zaštitu podataka korisnika.