Poslovna komunikacija - nove generacije

Vertikalna rješenja

B2B alati


Prva generacija alata za poboljšavanje partnerske komunikacije bili su web aplikacije, prvenstveno Web narudžbe koje su pružale kupcima mogućnost da brzo i efikasno naručuju robu od dobavljača. Kasnije su se ova rješenja proširila i na razmjenu poslovnih informacija putem .EDI formata – izvještaja o prometu, financijskom stanju itd., a trend je njihovog širenja na mobilnu platformu. HelpDesk portal omogućuje davatelju usluga da organizira kvalitetniju podršku svojim poslovnim korisnicima, a Project Tracer je pravo rješenje za vođenje projekata. Otvoreni smo i za razvoj posebnih rješenja prilagođenih potreba korisnika koji žele dodatno poboljšati poslovnu komunikaciju za specifične potrebe.

Elektronska razmjena podataka


Razmjena poslovnih dokumenata tradicionalno se vrši papirnatim putem, te u novija vremena i e-mailom. Mana takve komunikacije su troškovi dostave, no još više troškovi obrade dokumenata kod primatelja, zbog njihovog ručnog unosa u poslovne aplikacije. Elektronska razmjena, omogućuje da se, putem centara za razmjenu dokumenata i standardizacijom podataka, podaci raznih aktivnosti (mjerenje, brojanje, sortiranje, vaganje ) uvrste u sustav bez potrebe za ručnim unosom. Omogućava preciznost, točnost, te prije svega velike uštede u vremenu potrebnog za obradu i pohranu podataka, te razmjenu poslovnih dokumenata između kupaca i dobavljača, uključujući narudžbe, otpremnice, fakture i druge dokumente. Pošiljatelj ove dokumente šalje klikom miša, a primatelj, na isti način vrši uvoz dokumenata uz svoj sustav bez potrebe za ručnim unosom, što uvelike smanjuje potrebu za operaterima zaduženim za taj posao. Na taj način moguće je ostvariti iznimne uštede, te osigurati ažurnost podataka.

Komunalne usluge


Jedan od najsporijih i najmukotrpnijih procesa u financijskom knjigovodstvu je priprema naloga za plaćanje i unos izvoda banke u poslovne aplikacije. Već niz godina poslovne banke svojim korisnicima pružaju usluge e-bankarstva, te zaprimanja naloga za plaćanje u digitalnom obliku. Jupiter Software podržava rad sa svim bankama na tržištu.

Unos izvoda banke je puno veći problem, zbog skupnih uplata, nepostojanja poziva na broj i drugih nedostataka izvoda, koji mogu stvoriti probleme pri povezivanju stavke izvoda s pripadajućim računom. Inteligentni algoritam povezivanja računa i uplata, omogućuje da se gotovo stopostotnim uspjehom izvrši njihovo uparivanje.

Evidencija potrošnje


Project Tracer je Intranet/ekstranet aplikacija koja omogućava racionalno upravljanje projektima, slučajevima, trošenjem resursa i obračunom usluga projektnog tipa.

Područje primjene je u svim organizacijama u kojima postoji potreba za upravljanjem projektima kao što su građevinske tvrtke, informatičke tvrtke (razvoj softvera i sl.) ali i druge organizacije koje se bave izvedbom projekata (lokalna uprava, neprofitne udruge i druge projektne organizacije ...).

Svrha mu je pospješivanje kolaboracije, upravljanje dostupnim resursima, praćenje svih utrošaka vremena, te bolje planiranje i upravljanje projektom e RH, sustav sudske prakse VS RH i druga rješenja.

Povezivanje s partnerima


Poslovni odnosi prožeti su mnoštvom razmjene informacija, zahtijeva, dokumenata i drugih povezanih procesa. Što su partneri više povezani to je potreba za posebnim alatima intenzivnija i veća. B2B alati namijenjeni su automatizaciji pojedinih poslovnih procesa, razmjeni informacija te omogućuju praćenje njihovog tijeka.

E-porezna uprava


Jupiter Software pruža punu podršku sustavu za slanje podataka Poreznoj upravi. Kako planovi Porezne uprave predviđaju širenje broja dokumenata i izvješća koji će se moći slati elektronskim putem, tako će se širiti i podrška unutar Jupitera za njih.

E-plaća


Najstariji tip podataka za digitalnu razmjenu s nama je već godinama. Razmjena specifikacije isplate plaća s bankama postala je standard na tržištu poslovnih aplikacija.