Knjigovodstvo - početak i kraj poslovnog poduhvata

Pregled funkcionalnosti

Knjigovodstvo i više od toga


Financijski podsustav Jupiter Software-a uz standardne knjigovodstvene module – glavnu knjigu, salda-konti i porezne knjige nudi velik broj alata za upravljanje financijama. Posebno ističemo alate za upravljanje tijekom novca – priliva i odliva, čije je planiranje ključno za uspješno vođenje poslovanja. Važno je napomenuti da su sve knjigovodstvene evidencije međusobno integrirane, jednim unosom podatak se sprema na sva potrebna mjesta, a visok stupanj automatizacije ubrzava i smanjuje potreban napor za unos. Izvještajni sustav u kombinaciji s BI alatima pruža neslućene mogućnosti u praćenju svih financijskih procesa. Iznimna fleksibilnost omogućuje prilagođavanje svakom načinu poslovanja i knjiženja poslovnih događaja.

Alfa i Omega


Financijsko knjigovodstvo smatralo se nužnim zlom, funkcijom koja s velikim zakašnjenjem bilježi što se dogodilo u drugim poslovnim jedinicama i da je zapravo jedina korist, uz naravno, zadovoljenje zakonskih normi, evidencija plaćanja računa.

Nova vremena donijela su i novu viziju što su financije – početak i kraj svakog poslovnog poduhvata. Financijsko knjigovodstvo nije samo servis koji prati, već koji upravlja procesima, gospodareći tijekom novca i drugih resursa, planirajući troškove i prihode, osigurava uspjeh.

Glavna knjiga i salda-konti


Sada već standardnim smatramo mogućnosti kao što su podrška za paralelno kunsko i devizno knjiženje, automatsko knjiženje tečajnih razlika, generiranje računa za predujmove, praćenje uplata po R2 računima, skupno zatvaranje uplata, zatvaranje storno računa. Napredne mogućnosti automatskog knjiženja su ono što izdvaja Jupiter Software od konkurencije. Za razne vrste dokumenata korisnik sam može definirati sheme knjiženja, po organizacijskim jedinicama, kontima uz korištenje ključeva i koeficijenata.

Kamate i opomene


Svakodnevna potreba za obračunom kamata može biti vrlo zahtjevan posao i trošiti velike resurse u odjelu knjigovodstva. Sustav izrade opomena i obračuna kamata pomaže da brzo, lako i pregledno izvršite ove poslove pripreme, obrade i ispisa dokumenata. Po potrebi možete i generirati račune za kamate, te izvršiti njihovo knjiženje.

Financijska izvješća


Prava moć financija očituje se kroz izvješća koja su finalni rezultat procesa knjiženja. Na temelju tih izvješća uprava donosi odluke o budućnosti poduzeća. Stoga, izvješća moraju biti točna, ažurna i davati upravo onu informaciju koja je korisniku potrebna. Financijsko izvještavanje kroz BI alat CrossGen pruža upravo tu fleksibilnost. Dodatno, izvješće tijek novca je sustav za praćenje i planiranje svih priljeva i odljeva novčanih sredstava, koji daje mogućnost promjene očekivanog datuma dospijeća mimo datuma valute. Izniman alat koji daje odgovor koliko novca na računu bi trebali imati na koji dan u slijedećem periodu. Uz to, sustav programabilnih izvješća pruža korisniku da sam generira svoja napredna izvješća. Tako izrada računa dobiti i gubitka ili tromjesečnog statističkog izvješća iz napornog zadatka postaje igra.

E-banka i E-izvod


Jedan od najsporijih i najmukotrpnijih procesa u financijskom knjigovodstvu je priprema naloga za plaćanje i unos izvoda banke u poslovne aplikacije. Već dugi niz godina poslovne banke svojim korisnicima pružaju usluge e-bankarstva, te zaprimanja naloga za plaćanje u digitalnom obliku. Jupiter Software podržava rad sa svim bankama na tržištu.

Unos izvoda banke je puno veći izazov, zbog skupnih uplata, nepostojanja poziva na broj i drugih nedostataka izvoda, koji mogu stvoriti probleme pri povezivanju stavke izvoda s pripadajućim računom. Inteligentni algoritam povezivanja računa i uplata, omogućuje da se gotovo stopostotnim uspjehom izvrši njihovo uparivanje.