Izazov - Pobijediti u tržišnoj utakmici!

Pregled funkcionalnosti

Prodaja kao kruna poslovanja


Smisao postojanja tržišno orijentiranih poslovnih subjekata je plasman njihovih roba i usluga kupcima. Jupiter Software svojim funkcionalnostima omogućuje da se taj proces obavi što brže i bolje, a da bi se to moglo ostvariti pomažu njegove karakteristike kao što je iznimna konfigurabilnost i mogućnost prilagodbe različitim modelima poslovanja, povezanost s ostalim sustavima kao što su financije i skladište, automatizacija mnogih podsustava, uključujući uvjete prodaje te moćan izvještajni sustav.

Kupac na prvom mjestu


Veleprodajno poslovanje podrazumijeva procese praćenja dobavljača, kreiranja uvjeta prodaje, zaprimanja narudžbi kupaca, pripreme isporuke robe i usluga, njihove distribucije te ispostave računa.

Tvrtke čija je primarna djelatnost veleprodaja pred informacijski sustav postavljaju mnoštvo zahtjeva bez kojih se ne može zamisliti funkcioniranje moderne veleprodaje. Cilj Jupiter Software-a je takvim organizacijama pružiti punu podršku u izvršavanju svih veleprodajnih procesa.

Jupiter Software podržava nekoliko modela organizacije veleprodajnog poslovanja, kako one podređene distribuciji kao što su prodaja pekarskih proizvoda, prodaja hrane i pića, tako i one usmjerene pojedinačnoj prodaji roba i usluga, kao što je prodaja računala.

Customer Relationship Management

Uvjeti prodaje


Uvjeti prodaje objedinjuju cjenike i ugovore s kupcima te omogućuju automatsku primjenu svih dogovorenih uvjeta za kupca pri izradi veleprodajnog dokumenta. Pri izboru stavke, program automatski nudi pripadajuću cijenu, rabat te dane odgode za odabranog kupca i period. Funkcionalnosti cjenika i ugovora s kupcima je iznimno fleksibilan i nudi mnoštvo alata za njihovo lakše održavanje i obradu.

Sustav cjenika dozvoljava da se kreira više cjenika, kao što su devizni cjenici, cjenici za posebne kupce ili prodajna mjesta. Prodajna cijena se kreira na temelju nabavne cijene, koja može doći iz više izvora – ulazne kalkulacije, sustava dobavljivosti ili slobodnog unosa. Moguće je definirati fiksni postotak marže što osigurava da se svakom promjenom nabavne cijene promijeni i prodajna

Ugovori s kupcima uz definiranje godišnjih uvjeta prodaje, kao što su više rabatnih stopa i dani odgode plaćanja po artiklima ili njihovim grupama, za kupce dodatno omogućuju da se uvjeti definiraju za pojedine lokacije kupca ili akcijski uvjeti s određenim vremenom trajanja.

Iniciranje prodaje


Prodajni proces započinje zaprimanjem narudžbe kupca ili slanjem ponude. Jupiter Software korisniku uz sustav ponuda nudi i poseban sustav prikupljanja narudžbi za velike distribucijske sustave, kao što su pekarska industrija ili distribucija novina, koji na najefikasniji način pomaže u prikupljanju zahtjeva kupaca,te pripremi distribucije. Tu je i dodatna mogućnost prikupljanja narudžbi putem Interneta, koja smanjuje troškove i broj ljudi potreban za ovaj posao. Uz to podržani su i sustavi za podršku rada trgovačkih putnika koji pomoću mobilne aplikacije, na terenu prikupljaju narudžbe.

Sustav ponuda omogućuje i rezervaciju robe na skladištu, korištenje sastavnica proizvoda na ponudama za specifične sustave kao što su prodaja računala ili vozila i strojeva, kreiranje otpremnih dokumenata jednim klikom miša, te mnoge dodatne alate za ubrzanje rada, kao što su umnožavanje ponuda, zaprimanje uplata po ponudama i druge.

Otprema


Kritični dio veleprodajnog procesa je otprema robe kupcima. Proces otpreme povezan je s procesima prodaje s procesima proizvodnje, logistike i financijskog knjigovodstva. Otprema podržava više modela poslovanja, od pojedinačnih isporuka do sustava distribucije.

Isporuku robe, odnosno pojedine njene korake, moguće je automatizirati kako bi se osigurali što efikasnije zadovoljenje potreba kupca. Otpremnica se uz ručno, može kreirati i iz narudžbe kupca ili ponude jednim klikom miša, potpuno su podržani korištenje ručnih barcode terminala u procesu otpreme, rad s dodatnim jedinicama mjere, praćenje povratne ambalaže, praćenje asortimana i drugi alati kojima je cilju da se u potpunosti zadovolje potrebe kupce.

Fakturiranje


Završni korak u procesu prodaje je isporuka računa kupcu. Proces fakturiranja osmišljen je kako bi se korisniku što više olakšao i ubrzao rad, te omogućila kvalitetna kontrola podataka. Fakture se kreiraju iz otpremnica ručno ili automatski, skupno ili pojedinačno, moguće je fakturirati više otpremnica na jednu fakturu, za distribucijske sustave podržano je i masovno kreiranje faktura, a sustav ispisa je ubrzan do maksimuma. U potpunosti je podržano automatsko knjiženje faktura u financijsko knjigovodstvo.

Izvještajni sustav


Uz potpunu integraciju u BI sustav izvještavanja, sustav veleprodaje nudi i operativna izvješća o prodaji namijenjene komercijalistima za svakodnevnu upotrebu. Uz ove preglede, komercijalisti svakodnevno koriste i izvješća iz drugih vezanih sustava – stanje skladišta, starosnu strukturu zaliha, izvješća o nabavi te mnoga financijska izvješća – otvorene stavke, kašnjenje plaćanja 30-60-90 dana, kupci-dobavljači, trenutno stanje partnera i druga.

Elektronska razmjena podataka


Moderni način poslovanja donio je potrebu za elektronskom razmjenom podataka između poslovnih subjekata kako bi se B2B procesi što više ubrzali, postali efikasniji te se osigurala točnost podataka. Ovakav način razmjene podataka može donijeti i velike uštede u poslovanju jer smanjuje troškove ispisa, dostave dokumenata te potrebe za ručnim unosom podataka.

Jupiter Software podržava rad sa svim najvećim sustavima razmjene podataka u Hrvatskoj.