Otvorite oči - pogled na poznate informacije iz drugog kuta

Pregled funkcionalnosti

BI kao temelj za odlučivanje


Izvještajni sustav Jupiter Software-a namijenjen je srednjem i top managementu kao podrška odlučivanju. Dostupni su alati za analize prodajnih podataka kao što su analiza prodaje, kupaca, te trenda robe, analize nabavnih podataka, a posebno ističemo analizu tijeka novca. Pokazatelji poslovanja su prva pomoć za svakog managera jer pregledno i na jednom mjestu, u KPI portalu prikazuju sve ključne indikatore poslovnih kretanja. Sustav planiranja prodaje i troškova je temelj praćenja ostvarenja zadanih ciljeva. Vrhunac BI funkcionalnosti ipak je CrossGen platforma, koja dovodi u fokus najvažnije informacije stavljajući u odnos različite faktore vašeg poslovanja.

Promjena perspektive


Smisao postojanja poslovnih aplikacija je prikupiti poslovne informacije kako bi se upravi tvrtke omogućilo donošenje pravih odluka u pravo vrijeme. Business Inteligence sustavi pružaju svojim korisnicima podlogu za donošenje kvalitetnih odluka utemeljenih na točnim i ažurnim informacijama. Napredne BI aplikacije dodatno nude i sučelje koje daje korisniku priliku da analizirajući podatke iz više perspektiva dobiju novi uvid u podatke te otkrivanje do tada nepoznatih poveznica među podacima te utvrđivanja uzroka i njihovih posljedica na poslovanje.

CrossGen platforma


CrossGen je naša vlastita tehnologija koja tvori izvještajni sustav koji metodom pivotiranja podataka pomaže da se uoče ključni odnosi među različitim setovima podataka, njihova povezanost i utjecaj te osnovni trendovi u njihovom kretanju. Ova tehnologija se temelji na opsežnim setovima podataka iz svih poslovnih podsustava, od prodaje, nabave i skladišta do HRM i financijskih odjela. Način rada je univerzalan, bez obzira na vrstu podataka te jednostavan, brz i nadasve informativan. Uz integrirane alate kao što je Hi-kvadrat test te mogućnost kreiranja grafikona za sve odabrane preglede, iznimno lako je uočiti bitne činjenice o poslovanju koje je klasičnim izvještajnim sustavom teško otkriti.

KPI portal


Key performance indeksi omogućuju trenutni uvid u stanje svih najvažnijih dijelova poslovanja. Grafički pregledno i jednostavno jasno govore o ključnim kretanjima i stanju svih željenih poslovnih procesa. Uz standardne, predefinirane pokazatelje iz svih dijelova informacijskog sustava - stanje novčanih sredstava, stanje zaliha, dugovanja i potraživanja, priljevi i odljevi novca, broj djelatnika itd., moguće je definirati i vlastite posebne pokazatelje specifične za vašu vrstu poslovanja – prodaju pojedinih grupa proizvoda, praćenje određenih dobavljača ili ostvarenje nekih dijelova plana ili drugih ciljeva, granica je samo vaša mašta.

Poslovne analize


Komparativne analize koje metodom top-down pružaju uvid u prodajne i nabavne podatke, krećući od ukupne prodaje ili kupaca prema dubljim razinama podatka, odnosno robi i dokumentima. Glavna osobina je mogućnost usporedbe jednog seta podataka u dva perioda ili dva set podataka u istom periodu. Ovakav način izvještavanja osigurava da se u prvom trenutku dobije široka slika o podacima koji se analiziraju, a onda dubinskim istraživanjem otkrijete od čega se ukupni iznosi sastoje. Uz trend robe koji predviđa kretanje prodaje pojedinih artikala u budućnosti, posebno ističemo analizu tijeka novca kao univerzalni alat za sve koji žele uhvatiti korak s novčanim tijekom.

Planiranje i realizacija plana


Planiranje i praćenje ostvarenja plana su jedan od osnovnih managerskih procesa kojem je cilj utvrđivanje u kojoj se mjeri ostvaruju poslovni ciljevi. Jupiter Software omogućuje planiranje prodaje te planiranje troškova. Planiranje prodaje može se vršiti preko robe ili kupaca ili pak oba kriterija. Određivanjem vremenske dinamike omogućuje se preciznije praćenje plana, osobito za djelatnosti koje su značajnije sezonski uvjetovane. Plan troškova pruža priliku da se određivanjem kategorija troškova, njihove razine i dinamike ostvarenja počnete borite s ultimativnim izazovom koji se danas postavlja pred svakog managera – rezanjem troškova.