Imovina - aktivirajte potencijal

Pregled funkcionalnosti

Inovativno i efikasno


Inovativno i efikasno su sva pojma kojima volimo opisivati način upravljanja imovinom u Jupiter Softwareu. Efikasno, jer je potrebno zadovoljiti zakonske propise, uz što manje troškove, a inovativno zato što pružamo korisnicima priliku da u radu s osnovnim sredstvima, pomoću analitičkih alata, uvide njihov utjecaj na cijelo poduzeće, njihove ukupne troškove i isplativost. Modul imovine u potpunosti je integriran u poslovni sustav i povezan sa sustavima matičnih podataka, sustavom poslovnog izvještavanja, glavnom knjigom, kadrovskom evidencijom i skladišnim poslovanjem.

Ponovno otkrivanje imovine


Upravljanje imovinom najčešće se svodi na knjiženje amortizacije, te operativno održavanje osnovnih sredstava. No, ako se na imovinu gleda kao na potencijal za rast poduzeća, jasno je da se s njom treba upravljati na pravi način, a to je iskorištavanjem njenog zarobljenog potencijala.

Evidencija osnovnih sredstava


Modul Imovina omogućava korisniku jedinstveno promatranje stanja, kretanja, zaduženja i raspored ukupne imovine - osnovnih sredstava i sitnog inventara. Raspored imovine prati se po organizacijskim jedinicama (mjesta troška), lokacijama i osobama. Pored zakonskih klasifikacija korisnik može formirati vlastite klasifikacije imovine radi boljeg pregleda i upravljanja imovinom. Svaki predmet može imati uz sebe vezanu sastavnicu što omogućava kvalitetnije praćenje imovine koja je podložna promjenama u strukturi, na primjer računala.

Obračun amortizacije


Podrškom svim zakonskim modelima otpisa - redovan, ubrzani, jednokratan, te jednokratni otpis sitnog inventara, zadovoljavaju se potrebe svih korisnika.

Uz to, omogućeno je da se amortizacija raspoređuje po više mjesta troška, prema korisnički definiranom ključu, te automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo prema shemi knjiženja. Svaki predmet i grupa imovine može imati svoj konto čime se analitička evidencija automatski povezuje s evidencijom glavne knjige.

Isplativost - troškovi i učinak


Korak dalje u praćenju imovine, najlakše je opisati na modulu za praćenje troškova strojeva, funkcionalnosti koja povezuje podatke imovine, skladišta, financijskog knjigovodstva i evidencije učinka. Uspoređujući troškove amortizacije i leasinga u dodatku s troškovima održavanja, goriva, osiguranja i drugih financijskih troškova s njihovom realizacijom koja se evidentira u modulu učinka, lako je uvidjeti koji stroj je koliko isplativ, koji treba zamijeniti, a koji jednostavno prodati. Na taj način, ostvaruje se dodatni potencijal imovine i smanjuju troškovi.