Svaka naša referenca je dragulj!"Uvođenjem Jupiter Software-a u naše poslovanje uspijeli smo integrirati naše poslovne operacije u Rijeci i Zagrebu u jedinstven sustav poslovanja. Štoviše, omogućeno nam je da poslovanje obavljamo na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme.
Poslovno izvještavanje i kontrola sustava podignuti su na viskoku razinu, a operativno izvođenje poslovnih operacija je pojednostavljeno i međusobno uvezano u jedinstven proces."

Rijekametali d.o.o. Rijeka - Srđan Russo
direktor
Rijeka, svibanj 2003.

Ireks Aroma

Klijent i poslovni model


Na listi najvećih tvrtki u Republici Hrvatskoj za 2002. godinu Rijekametali d.o.o. zauzimaju 642. mjesto s godišnjim prometom većim od 9 miliona eura. Sa 24 zaposlena tvrtka ostvaruje izuzetnu produktivnost rada od približno 72.000 eura po zaposlenom (izvor ZAPI Poslovna Hrvatska 2004). Osnovna djelatnost tvrtke je trgovina na veliko i malo metalnim i nemetalnim proizvodima (alati, okovi). Tvrtka zastupa najuglednije talijanske proizvođače građevinskih okova i drugih metalnih proizvoda i distribuira ih na cijelom području Republike Hrvatske. Sjedište tvrtke je u Kastavu (Rijeka) a poslovanje se odvija na lokacijama u Kastavu i Zagrebu. Obje lokacije povezane su u jedinstveni ON LINE informacijski sustav gdje se sve poslovne transakcije obrađuju u realnom vremenu.

Zatečeno stanje


Do 2002. godine tvrtka Rijekametali koristila je DOS-Clipper aplikaciju za praćenje komercijalnog poslovanja koja nije zadovoljavala svojom funkcionalnošću, bez mogućnosti integracije poslovanja na više lokacija, bez integriranih poslovnih procesa i bez integralnog poslovnog izvještavanja. Knjigovodstveni poslovi povjereni su vanjskoj kući koja je radila obradu podataka i savjetovanje tako da uvid u stanje partnera ili uspješnost poslovanja nije bilo moguće bez prethodne najave i izrade izvještaja od strane knjigovodstvenog servisa. IT Infrastruktura bila je utemeljena na maloj lokalnoj mreži, bez servera i serverskih aplikacija. Veza prema Internetu je bila povremena samo radi pregled stranica i slanja e-maila.

Projektni zadatak (opseg projekta)


Projektni zadatak je obuhvaćao sva područja izgradnje informacijskog sustava - od izgradnje temeljne infrastrukture do obuke djelatnika.
Tvrtke DDS Informatika Rijeka, autorizirani Jupiter Software Partner i Spin Informatica uspješno su riješile slijedeće zadatke:

Izgradnja IT infrastrukture
Zadatak je bio izgraditi takvu IT infrastrukturu koja će omogućiti ON LINE obradu poslovnih transakcija u realnom vremenu u Upravi (Kastav), poslovnici u Zagrebu i knjigovodstvenom servisu, u jedinstvenoj bazi podataka. Uprava je željela zadržati vanjski knjigovodstveni servis zbog kvalitetnog obavljana poslova i savjetovanja i smanjenja troškova. S druge strane željela je postići uvid u sve knjigovodstvene evidencije kroz poslovne izvještaje i osigurati integralnost informacijskog sistema bez redudancije podataka i postupaka. IT infrastruktura morala je podržati rad u Windows sučelju s punom funkcionalnošću na sve tri lokacije rada, tako da rad poslovnice kroz Jupiter WEB module nije bio prikladan modus.
Za uspješno rješenje postavljenih zadataka instalirana je serverska farma s Microsoft Windows serverima, SQL serverom, Exchange serverom, ISA Serverom. Stalnim linkom instalacija u Upravi povezana je na Internet. Lokalna mreža poslovnice u Zagrebu ISDN routerom je povezana ON DEMAND vezom na Internet. U kasnijoj fazi projekta, kada je obim poslovanja premašio tehničke mogućnosti ove veze, poslovnica je povezana trajnom vezom na Internet. Između Uprave (Kastav) i poslovnice Zagreb uspostavljen je VPN sustav. Knjigovodstveni servis pristupa Upravi putem ISDN veze. U Upravi je instaliran MS Terminal services server s dovoljno kapaciteta za posluživanje svih vanjskih korisnika.

Implementacija standardnih Jupiter Software modula
prijenos podataka iz postojeće aplikacije s testom koegzistentnosti
implementacija modula baznih podataka, financija, računovodstva, komercijalnog modela, skladišnog poslovanja i poslovno izvještavanje.

Razvoj i implementacija novih Jupiter Software funkcionalnosti
potvrde narudžbi - Uz postojeće funkcionalnosti bilo je potrebno redizajnirati proces izrade narudžbi kako bi omogućio opcioni unos potvrde narudžbe za one dobavljače koji imaju takav poslovni običaj.
čarobnjak za naručivanje pruža pomoć nabavi tako što daje informacije o prometu roba u referentnom razdoblju, trenutnom stanju zaliha, već naručenim količinama i daje prijedlog o potrebnim količinama za popunu zaliha. Iz potvrđenih stavaka automatski se kreira narudžbenica prema dobavljaču.
web site tvrtke - za kvalitetno prezentiranje tvrtke Rijekametali izrađena je WEB prezentacija u flash tehnologiji. Dizajn i izvedbu pogledati na www.rijekametali.hr
partner web - razvoj partnerske mreže zahtijevao je razvoj Partner WEB portala - Internet aplikaciju za pregled cjenika, naručivanje i publiciranje financijskog stanja partnera.

Edukacija korisnika
edukacija i organizacija obuke operativnih korisnika za Windows i Office tehnologije
konceptualna i specijalistička obuka korisnika za rad s modulima Jupiter Software

Rast poslovanja


Tim za implementaciju

PodručjeRijekametaliSpin
Vođenje projektaSrđan RussoIvan Matejašić
Dizajn i razvoj funkcionalnostiSrđan RussoDag Stojović
Komercijalni modelSrđan RussoNenad Bestvina
Knjigovodstveni modelArsen MarohićDag Stojović
InfrastrukturaSaša Bart
Span Rijeka

Trajanje projekta

Početak projekta:01.09.2002
Probni rad:15. - 31.12.2002
Početak rada u realnim uvjetima:07.01.2003

Pridružene tvrtke u realizaciji

DDS Informatika RijekaIsporuka i instalacija IT infrastrukture, obuke operativnih korisnika za rad s MS Windows i Office alatima. Osnovna instalacija Jupiter Software sustava i konzultacije korisnika.

Status projekta


Svi postavljeni zadaci uspješno su izvedeni, u predviđenim rokovima i bez probijanja ugovorenih iznosa. Trenutno, DDS Informatika Rijeka održava IT infrastrukturu, a Spin Informatica održava Jupiter Software kroz zakonske izmjene i nadogradnju verzije.