Svaka naša referenca je dragulj!"Projektom implementacije Jupiter Software uspjeli smo dobiti jedinstvenu programsku podršku za sve naše poslovne operacije od ratarstva do stočarske proizvodnje. Najbolje je što smo se oslobodili prijenosa i usklađivanja podataka iz različitih programa i sustava. Sada se sve transakcije izvode u stvarnom vremenu i sve se informacije odmah preslikavaju u izvještaje.
Uspjeli smo stvoriti model koji daje odgovor na nama najvažnije pitanje - Koja je realna cijena koštanja u poljoprivrednoj proizvodnji? Ovaj podatak sada pratimo iz mjeseca u mjesec, za svaki proizvod posebno i to nam daje kvalitetnu podlogu za donošenje operativnih i strateških odluka.
Proces izgradnje IT infrastrukture bio je efikasan, u fazi prijenosa podataka svi smo uložili veliki trud u konsolidiranju kumuliranih grešaka, u opsežnom razvoju novih funkcionalnosti Spin je pokazao neizmjernu volju da izgradi rješenja po našim potrebama.
Dobrom suradnjom i zajedničkim zalaganjem cijelog tima izgradili smo informacijski sustav PZ Osatine koji će nam dugo služiti kao glavni alat u upravljanju poslovanjem. "

Osatina grupa Semeljci - Mirko Ervačić, dipl. ing
direktor
Semeljci, rujan 2006.

Bijelić Co.

Klijent i poslovni model


Osatina grupa Semeljci jedan je od najvećih subjekata u poljoprivrednom sektoru RH. Osatina grupa ostvarila je 2005. godine ukupan prihod od 14 miliona €. Sa 148 djelatnika stvara godišnje više od 2,2 miliona € novostvorene vrijednosti. HGK im je za poslovne rezultate u 2005. godini dodijelila Zlatnu kunu u kategoriji velikih poduzeća. Poslovni model PZ Osatine obuhvaća: ratarsku proizvodnju, tvornicu stočne hrane (TSH), otkup žitarica, silosno poslovanje, stočarsku proizvodnju, proizvodnju sirkovih metli, veterinarske usluge i trgovinu. Farma muznih krava s više od 4.000 grla najveća je i najmodernija farma tog tipa u RH. Sirkova metla jedinstven je proizvod koji izvoze u zemlje europske unije. Sjedište tvrtke je u Semeljcima a poslovne operacije odvijaju se na većem broju lokacija u vukovarsko - srijemskoj županiji. U poslovnom sustavu djeluje i nekoliko sestrinskih tvrtki: Veterinarska ambulanta Martes, Farma Tomašanci d.o.o, Bovis d.o.o.

Zatečeno stanje


Od 1993. godine Osatina grupa razvija informacijski sustav na način da je poslovne funkcije nastojala pokriti specijaliziranim programima. Programi su razvijani kao zasebne cjeline - financijsko knjigovodstvo, robno poslovanje, program za obradu kooperacije, program za otkup žitarica.
Na govedarskoj farmi isporučitelj nadzornog sustava, tvrtka Delawall, isporučio je i program za praćenje rad govedarske farme. Osim u Upravi i na farmi, na drugim lokacijama nije postojala informatička podrška već su se svi podaci obrađivali u Upravi. Ona mjesta koja su imala lokalni program prenosila su svoje zapise disketama ili modemom u Upravu na usklađenje i obradu.
Stupanj integracije programa i podataka je bio vrlo nizak, a managersko izvještavanje i poslovne analize su bile nedovoljno razvijene. Primijenjena tehnologija, IT infrastruktura i alati bili su zastarjeli i nisu mogli pratiti razvoj i viziju Uprave.

Projektni zadatak (opseg projekta)


Projektni zadatak je obuhvaćao sva područja izgradnje integralnog informacijskog sustava u poljoprivredi.
Pred zajednički tim za implementaciju postavljeni su slijedeći zadaci:

Izgradnja IT infrastrukture
isporuka i instalacija serverske farme - domain servera, data base servera, aplikacijskog servera
isporuka, instalacija i tuning Microsoft sitemskog software - Windows 2003 servera, MS SQL servera, MS Exchange Servera, MS ISA Servera
povezivanje tvrtke na Internet i uspostava VPN sustava između Uprave i svih lokacija
projektiranje i tuning sigurnosnih rješenja i antivirusne zaštite
integracija komunikacijskih protokola elektronskih kolnih vaga i automatike TSH

Implementacija standardnih Jupiter Software modula
prijenos podataka iz postojeće aplikacije s testom koegzistentnosti
implementacija Jupiter Software BI modula
implementacija Jupiter Software ERP modula
implementacija Jupiter Software HRM modula
implementacija Jupiter Software MRP modula
implementacija Jupiter Software trgovinskog i CRM modula
implementacija Jupiter Software Retail modula

Razvoj i implementacija novih Jupiter Software funkcionalnosti
upravljanje silosnim poslovanjem
Upravljanje kooperacijom
Upravljanje ratarskom proizvodnjom - radni nalozi u ratarstvu
Upravljanje otkupom poljoprivrednih proizvoda
Upravljanje govedarskom proizvodnjom s integracijom s Delawall programom
Upravljanje proizvodnjom u TSH - integracija s programom miješalice
Programska podrška za rad veterinarske stanice

Edukacija korisnika
edukacija i organizacija obuke operativnih korisnika za Windows i Office tehnologije
konceptualna i specijalistička obuka korisnika za rad s modulima Jupiter Software

Rast poslovanja


Tim za implementaciju

PodručjeOsatina grupaSpin
Vođenje projektaMirko ErvačićIvan Matejašić
Dizajn i razvoj funkcionalnostiMarinko GrbešaNenad Bestvina
Dean Vitner
Knjigovodstveni modelMarinko GrbešaDag Stojović
Upravljanje proizvodnjomDanijela ReinspachNenad Bestvina
IS StočarstvoTera BogdanovićDražen Pekić
InfrastrukturaKrasnoslav Birtić

Trajanje projekta

Početak projekta:15.09.2004
Probni rad:01. - 20.12.2004
Početak rada u realnim uvjetima:15.01.2005
Finalna primopredaja projekta:svibanj 2005

Pridružene tvrtke u realizaciji

Vage d.d. ZagrebKomunikacijski protokol s kolnom vagom
Belišće d.d.Komunikacija s programom TSH
DeLaval AlproKomunikacije s programom govedarske farme i izmuzišta
Dedal d.o.o. OsijekPrijenos podataka iz starih programa

Status projekta


Svi postavljeni projektni zadaci uspješno su izvedeni a svi moduli su u operativnoj upotrebi. Timskim radom izgradili smo sustav koji integrira sve poslovne operacije PZ Osatine bez obzira na mjesto i vrijeme nastanka. Sve operacije klijenta pokrivene su jedinstvenom programskom podrškom - jedinstvena baza podataka, jedinstveno sučelje i jedinstvene funkcionalnosti. Uklonjene su informatičke prepreke širenju poslovanja - klijent može otvoriti neograničen broj otkupnih mjesta, prodajnih mjesta, silosa, obradivih površina, kooperanata.
Sustav managerskog izvještavanja i kontrole poslovanja podignut je na novu razinu. Uprava ima svakodnevne izvještaje o realizaciji, troškovima, prihodima, ostvarenom bruto profitu. Razvijen je model izračuna jediničnih cijena proizvodnje i izračun profitabilnosti pojedinih proizvoda.
Suradnja Osatina grupa i Spin Informatica se nastavlja na razvoju novih modela upravljanja ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Informacijski sustav - IT infrastruktura i aplikativni softver Spin Informatica d.o.o. redovno održava i njeguje.