Jupiter Software :: Primjeri sučelja

U nekoliko primjera želimo prikazati izgled i funkcionalnost Jupiter Software sučelja. Naravno, ovdje se ne nalaze svi primjeri, ali prikazani ocrtavaju najbolje što Windows GUI može danas pružiti u interakciji čovjeka i programa.

Control Center

Jupiter Software Control Center je dobar primjer multifunkcionalnog sučelja koje s jednog mjesta omogućava korisniku simultani pristup funkcionalnostima u različitim tvrtkama, komunikaciju (s drugim sudionicima u organizaciji, HelpDeskom, Kalendarom, Zadacima, Vijestima, Pretplatama), nadzor nad okruženjem (konfiguracija, licenca, sustavom, inicijalne postavke, vizualni identitet, povijest pristupa). 

Jupiter Software Control Center je ulazna točka u Jupiter Software svijet iz kojeg se pristupa svim tvrtkama, funkcionalnostima i alatima koji su namijenjeni operativnim korisnicima.

Jupiter Software Client Shell

Jupiter Software Client Shell je jedinstveno okruženje za izvođenje elementarnih funkcionalnosti aplikacija. Client je konfigurabilan i može poprimiti bilo koji vizualni identitet i sadržaj. Sadržaj se kreira Jupiter Admin aplikacijom iz repozitorija sa više od 600 granula. To omogućava kreiranje custom aplikacija prema mjeri i specifičnim potrebama pojedinih radnih mjesta i/ili procesa. Jupiter Software Client dinamički se formira istovremeno uvažavajući sadržaj aplikacije i pristupna prava korisnika.  Jupiter Software Client Shell vizualno se oblikuje za svaku aplikaciju i korisnika posebno.

Ergonomski oblikovno sučelje alatnim trakama i bočnim menijima omogućava brz pristup funkcionalnostima aplikacije. Brzi preglednici još brže vode korisnika do najomiljenijih (Favorite), nedavno korištenih (Recent) ili trenutno otvorenim funkcionalnostima (Actual). Tražilica funkcionalnosti omogućava brzo pretraživanje granula i pristup aplikacijskim funkcionalnostima. Info točke  pružaju instant pristup informacijama i alatima: RobaInfo, PartnerInfo, OsobeInfo, Kalkulator.

KPI Portal

KPI portal je još jedan primjer multifunkcionalnog i ergonomski oblikovanog sučelja namijenjeno zahtjevnim korisnicima. S jedne komandne ploče omogućen je pristup i uvid u ključne pokazatelje poslovanja, pozadinskim podacima, year-by-year analizama, trendovima, usporednim grafičkim analizama.

KPI Portal je visoko konfigurabilno sučelje koje omogućava definiranje različitih pristupnih prava grupama, pokazateljima, grafičkim prikazima, ispisima, indikatorima, graničnim vrijednostima i drugim elementima portala.

CrossGen Preglednik

CrossGen je najkompleksnije Jupiter Software sučelje koje postiže idealan balans između kompleksnosti zahtjeva i jednostavnosti korištenja. U jednom sučelju omogućeno je upravljanje setovima podataka, njihovo filtriranje i "pivotiranje"  bez obzira na izvor :: OLAP, DataWareHouse i/ili produkciona baza.

Grafička obrada rezultata dostupna je u istom prozoru, a na raspolaganju je više od 40 predefiniranih grafičkih oblika. U grafičkoj obradi rezultata koristi se intuitivna tehnologija prepoznavanja sadržaja prikaza (redovi, stupci, veličine).

Ugrađena modificirana Hi-kvadrat metoda omogućava brzo prepoznavanje ćelija koje svojim sadržajem pozitivno ili negativno odstupaju od očekivane distribucije.

Jupiter Admin Tool

Jupiter Admin je administrativni alat koji vizualnim sučeljem omogućava jednostavno izvršavanje i najsloženijih administrativnih zahvata u podešavanju i održavanju Jupiter Software aplikacija.

Kreiranje novih aplikacija, uređivanje menija, dodjeljivanje pristupnih prava, zabrane operacija, verikalna kontrola pristupa podacima, kreiranje i upravljanje korisničkim profilima samo su neke od operacija podržanih ergonomskim sučeljem. 

IzvGen (GEO) Preglednik

IzvGen preglednik je standardizirano sučelje za prikaz ispisa i lista. Sučelje na jedinstveni način osigurava definiranje kriterije filtriranja podataka, kreiranje vlastitog rasporeda kolona, sortiranje po kolonama, grupiranje podataka s međusumama i ispisa svih ili odabranih redova i kolona.

Osim ergonomskog upravljanja listama podataka IzvGen GEO Preglednik omogućava i prikaz geografskog razmještaja podataka (maloprodajni objekti, poljoprivredne površine, dostavna mjesta) što vizualno i upravljački dodatno poboljšava komunikaciju korisnika i aplikacije.

Android & Windows Mobile sučelje

Upravljanje sučeljem na skučenom prostoru ručnih terminala (HandHelds) ili Pametnih telefona (SmartPhones) poseban je izazov. Koristeći napredne tehnologije definiranja sučelja kreirali smo sučelja i navigacije posebno prilagođene veličini ručnih terminala i operativnim sustavima Android i Windows Mobile.