Klijent i poslovni model

Rijekametali
Na listi najvećih tvrtki u Republici Hrvatskoj za 2002. godinu Rijekametali d.o.o. zauzimaju 642. mjesto s godišnjim prometom većim od 9 miliona eura. Sa 24 zaposlena tvrtka ostvaruje izuzetnu produktivnost rada od približno 72.000 eura po zaposlenom (izvor ZAPI Poslovna Hrvatska 2004).
Osnovna djelatnost tvrtke je trgovina na veliko i malo metalnim i nemetalnim proizvodima (alati, okovi). Tvrtka zastupa najuglednije talijanske proizvođače građevinskih okova i drugih metalnih proizvoda i distribuira ih na cijelom području Republike Hrvatske.
Sjedište tvrtke je u Kastavu (Rijeka) a poslovanje se odvija na lokacijama u Kastavu i Zagrebu. Obje lokacije povezane su u jedinstveni ON LINE informacijski sustav gdje se sve poslovne transakcije obrađuju u realnom vremenu.

Zatečeno stanje

Do 2002. godine tvrtka Rijekametali koristila je DOS-Clipper aplikaciju za praćenje komercijalnog poslovanja koja nije zadovoljavala svojom funkcionalnošću, bez mogućnosti integracije poslovanja na više lokacija, bez integriranih poslovnih procesa i bez integralnog poslovnog izvještavanja. Knjigovodstveni poslovi povjereni su vanjskoj kući koja je radila obradu podataka i savjetovanje tako da uvid u stanje partnera ili uspješnost poslovanja nije bilo moguće bez prethodne najave i izrade izvještaja od strane knjigovodstvenog servisa. IT Infrastruktura bila je utemeljena na maloj lokalnoj mreži, bez servera i serverskih aplikacija. Veza prema Internetu je bila povremena samo radi pregled stranica i slanja e-maila.

Projektni zadatak (opseg projekta)

Projektni zadatak je obuhvaćao sva područja izgradnje informacijskog sustava - od izgradnje temeljne infrastrukture do obuke djelatnika.
Tvrtke DDS Informatika Rijeka, autorizirani Jupiter Software Partner i Spin Informatica uspješno su riješile slijedeće zadatke:
Izgradnja IT infrastrukture
  • Zadatak je bio izgraditi takvu IT infrastrukturu koja će omogućiti ON LINE obradu poslovnih transakcija u realnom vremenu u Upravi (Kastav), poslovnici u Zagrebu i knjigovodstvenom servisu, u jedinstvenoj bazi podataka. Uprava je željela zadržati vanjski knjigovodstveni servis zbog kvalitetnog obavljana poslova i savjetovanja i smanjenja troškova. S druge strane željela je postići uvid u sve knjigovodstvene evidencije kroz poslovne izvještaje i osigurati integralnost informacijskog sistema bez redudancije podataka i postupaka. IT infrastruktura morala je podržati rad u Windows sučelju s punom funkcionalnošću na sve tri lokacije rada, tako da rad poslovnice kroz Jupiter WEB module nije bio prikladan modus.
  • Za uspješno rješenje postavljenih zadataka instalirana je serverska farma s Microsoft Windows serverima, SQL serverom, Exchange serverom, ISA Serverom. Stalnim linkom instalacija u Upravi povezana je na Internet. Lokalna mreža poslovnice u Zagrebu ISDN routerom je povezana ON DEMAND vezom na Internet. U kasnijoj fazi projekta, kada je obim poslovanja premašio tehničke mogućnosti ove veze, poslovnica je povezana trajnom vezom na Internet. Između Uprave (Kastav) i poslovnice Zagreb uspostavljen je VPN sustav. Knjigovodstveni servis pristupa Upravi putem ISDN veze. U Upravi je instaliran MS Terminal services server s dovoljno kapaciteta za posluživanje svih vanjskih korisnika.
Implementacija standardnih Jupiter Software modula
  • prijenos podataka iz postojeće aplikacije s testom koegzistentnosti
  • implementacija modula baznih podataka, financija, računovodstva, komercijalnog modela, skladišnog poslovanja i poslovno izvještavanje.
Razvoj novih Jupiter Software funkcionalnosti
  • Potvrde narudžbi - Uz postojeće funkcionalnosti bilo je potrebno redizajnirati proces izrade narudžbi kako bi omogućio opcioni unos potvrde narudžbe za one dobavljače koji imaju takav poslovni običaj.
  • Čarobnjak za naručivanje pruža pomoć nabavi tako što daje informacije o prometu roba u referentnom razdoblju, trenutnom stanju zaliha, već naručenim količinama i daje prijedlog o potrebnim količinama za popunu zaliha. Iz potvrđenih stavaka automatski se kreira narudžbenica prema dobavljaču.
  • WEB site tvrtke - za kvalitetno prezentiranje tvrtke Rijekametali izrađena je WEB prezentacija u flash tehnologiji. Dizajn i izvedbu pogledati na www.rijekametali.hr
  • Partner WEB - razvoj partnerske mreže zahtijevao je razvoj Partner WEB portala - Internet aplikaciju za pregled cjenika, naručivanje i publiciranje financijskog stanja partnera.
Edukacija korisnika
  • edukacija i organizacija obuke operativnih korisnika za Windows i Office tehnologije
  • konceptualna i specijalistička obuka korisnika za rad s modulima Jupiter Software

Status projekta

Svi postavljeni zadaci uspješno su izvedeni, u predviđenim rokovima i bez probijanja ugovorenih iznosa. Trenutno, DDS Informatika Rijeka održava IT infrastrukturu, a Spin Informatica održava Jupiter Software kroz zakonske izmjene i nadogradnju verzije.

Izjava

"Uvođenjem Jupiter Software-a u naše poslovanje uspijeli smo integrirati naše poslovne operacije u Rijeci i Zagrebu u jedinstven sustav poslovanja. Štoviše, omogućeno nam je da poslovanje obavljamo na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme.
Poslovno izvještavanje i kontrola sustava podignuti su na viskoku razinu, a operativno izvođenje poslovnih operacija je pojednostavljeno i međusobno uvezano u jedinstven proces."
Rijekametali d.o.o. Rijeka - Srđan Russo
direktor
Rijeka, svibanj 2003.

Rast poslovanja

The chart showing Series 1 series.

Tim za implemataciju

PODRUČJE Rijekametali Spin
Vođenje projekta Srđan Russo Ivan Matejašić
Dizajn i razvoj novih funkcionalnosti Srđan Russo Dag Stojović
Komercijalni model Srđan Russo Nenad Bestvina
Knjigovodstveni model Arsen Marohić Dag Stojović
Infrastruktura SašaBart
Span Rijeka

Trajanje projekta

Početak projekta: 01.09.2002
Probni rad: 15. - 31.12.2002
Početak rada u realnim uvjetima: 07.01.2003

Pridružene tvrtke u realizaciji

DDS Informatika Rijeka Isporuka i instalacija IT infrastrukture,
obuke operativnih korisnika za rad s
MS Windows i Office alatima.
Osnovna instalacija Jupiter Software
sustava i konzultacije korisnika.