Prijenos podataka

Vaša tvrtka posjeduje povijesne podatke na temelju kojih organizacija uči i donosi zaključke. Uvođenjem novog informacijskog sustava nitko ne želi izgubiti vrijedne informacije o poslovanju u proteklim godinama.

Jupiter Software model podataka osigurava poslovanje u kontinuitetu što vam omogućava ON LINE poslovne analize kroz više poslovnih godina.

Prijenos podataka također je veoma važan postupak prilikom prelaska na Jupiter Software tijekom poslovne godine. Sofisticirano razrađen model prijenosa podataka omogućava nam da uvedemo Jupiter Software u bilo kojem trenutku poslovne godine bez prekida poslovanja.

Zašto prenositi povijesne podatke?

Povijesni podaci sadrže dragocjene referentne informacije potrebne za donošenje odluka. Jupiter Software pruža korisniku informacije o tome gdje se trenutno nalazi, ali i podatke o tome kuda ide. Da bi to mogli utvrditi moramo znati gdje smo bili u prošlosti.
Također, današnji stupanj razvoja tehnologije omogućava nam da integriramo informacijski prostor i stavimo korisniku na raspolaganje sve podatke u kontinuitetu, u jedinstvenom sučelju. To nam omogućava brzo odlučivanje na osnovi daleko veće serije podataka o realizaciji, troškovima, proizvodnji i drugim parametrima sustava.

Proces prijenosa podataka

Proces prijenosa započinje studijom izvodljivosti prijenosa koja utvrđuje sve izvore podataka, oblike i formate zapisa, kvalitetu sadržaja i mogućnosti integracije podataka.

Izradom programa za dinamički prijenos podataka osigurava se kontinuirano "pretakanje" podataka iz postojećih programa u Jupiter Software bazu podataka, što omogućava kontinuirani rad i siguran prelazak na Jupiter Software sustav na bilo koji dan u poslovnoj godini.

Kontrola kvalitete prenijetih podataka je ključan mehanizam u prijenosu podataka u kojem se koriste sofisticirani alati za kontrolu te se u proces uključuju i neposredni korisnici i vlasnici podataka.

O čemu ovisi uspješnost prijenosa?

Studija izvodljivosti prijenosa ima za cilj smanjiti rizike pri prijenosu podataka i povećati uspješnost tog procesa.

Uspješnost postupka prijenosa podataka ovisi o:
  • kvaliteti metoda i alata za prijenos podataka
  • kvaliteti postojećih struktura podataka
  • kvaliteti dokumentacije postojećeg sustava
  • suradnji s postojećim dobavljačem aplikacije
  • angažiranosti korisnika na kontroli kvalitete podataka

Što se prenosi u Jupiter Software?

Proces prijenosa podataka uvijek obuhvaća prijenos najmanje dvije poslovne godine (tekuća i prošla poslovna godina). U nekim modulima (Plaće), a po potrebi i želji korisnika prenosimo i povijesne podatke svih poslovnih godina koje stoje na raspolaganju u elektronskom obliku.
Predmet prijenosa su matični podaci (partneri, artikli, proizvodi), prometni podaci (knjigovodstvo, platni promet, plaće) i stanja pojedinih evidencija (skladišta, MP, HRM). Predmet studije izvodljivosti je odluka o prijenosu stanja i/ili prometa pojedine evidencije.
Brojna Jupiter Software industrijska rješenja prenose raspoložive podatke (recepture, zaduženja kooperacije, stanje matičnog stada) prema pravilima tih evidencija.