Rad na farmi

Zakonska regulativa zahtijeva od vlasnika farmi detaljno vođenje evidencije s mnoštvom parametara i podataka. Kako bi im olakšali taj posao, ali i pružili alat koji daleko nadilazi zakonske zahtjeve, razvili smo funkcionalnosti za upravljanje stočarskim poslovanjem.

Briga o životinjama

Sustav za upravljanje stočarskom proizvodnjom, uz unos podataka za zadovoljenje zakonskih propisa, pruža punu podršku za evidenciju matičnog stada i prometa stoke, vođenje reproduktivnog i selekcijskog procesa, vođenje veterinarskih aktivnosti te praćenje proizvodnje stočnih proizvoda – mlijeka i jaja. Također, podržan je i rad s kooperantima te ostale standardne funkcionalnosti tipične za poljoprivrednu proizvodnju.

Govedarska proizvodnja

Vođenje govedarske proizvodnje osigurava evidenciju matičnog stada i prometa stoke, odnosno služi za zaprimanje i izlučenje grla, uz evidentiranje svih matičnih podataka. Praćenje reprodukcijskog procesa omogućuje kvalitetno planiranje tehnoloških i veterinarskih postupaka (plan osjemenjivanja, steonosti, zasušenja i teljenja). Uz to moguće je pratiti i selekcijske podataka – vaganja, ocjene eksterijera itd. Planiranje ishrane i izračun hranidbenih dana vrši se po kategorijama i skupinama grla. Također, omogućeno je praćenje dnevne mužnje i isporuke mlijeka, kontrole mliječnosti te analize kvalitete mlijeka u kontroli, uz mogućnost prijenosa podataka iz DeLaval ALPRO sustava.

Ribnjačarstvo i ribnjaci

Uzgoj ribe zbog svojih specifičnosti razlikuje se od ostale stočarske proizvodnje. Praćenje je omogućeno po vrstama ribe i tablama, na osnovi čega se vrši plan i provodi ishrana. Kontrolnim vaganjem utvrđuje se prirast. Izlov se prati i komadno i u kilogramima.

Izvještajni sustav

Bez obzira o kojoj vrsti stoke se radilo, izvještajni sustav pruža cijeli niz pregleda i analiza kao što su : stanje grla na dan, stanje po kategorijama i skupinama, analiza zaprimanja , analize izlučenja, dnevnik staje, list stoke, plan prevođenja, pregled poticaja, analiza troškova po kategorijama i skupina, analiza proizvodnje mlijeka po HD-u , kartice grla (prometna, reprodukcijska, veterinarska , kartica mlijeka ) , analiza tova i prirasta i druge.

Svinjogojska farma

Evidencija matičnog stada prati ulaze i izlaze grla, uz definiranje načina zaprimanja i izlučenja. Pravilnom evidencijom prometa stoke dobivaju se izvještaji o brojnom stanju grla , dnevnik staje , analize prometa s obzirom na način zaprimanja ili izlučenja te analize izlučenja. Uz praćenje matičnog stada prate se i ostale kategorije (prasci, nazimice i tovna prasad). U praćenju ishrane, vodi se po kategorijama i skupinama grla, plan ishrane uz normative za miješanje hrane. Reprodukcijski proces prati se kroz evidenciju podataka o osjemenjivanju, suprasnosti, prasenju te zalučenju prasadi. Posebno izdvajamo funkcionalnosti za praćenje tova prasadi po turnusima koji omogućuje jednostavni obračun profitabilnosti tova.

Veterina i liječenje

Moduli za vođenje veterina omogućuju evidentiranje svih veterinarskih postupaka, dijagnoza i terapija. Evidentira se dijagnosticiranje bolesti grla, određivanje terapije, terapiranje , kontrole i izlučenja grla. Na temelju evidentiranih postupaka prati se aktivnost veterinarske službe te utrošak lijekova . Svako grlo dobiva svoj „zdravstveni karton“ u kojem je moguće pratiti sve bolesti , terapije i lijekove koje je određeno grlo imalo. Temeljem toga dobivaju se izvještaji o zdravstvenom stanju stada, planiranje veterinarskih aktivnosti, praćenje troškova lijekova te svi potrebni izvještaji zakonom propisani ( ambulantni dnevnik, izvještaj o karenci…)