Tradicija i kvaliteta

Poznavatelji tržišta poslovnih aplikacija ustvrdit će da je vrhunac svakog softvera za upravljanje poslovanjem upravo njegov dio za proizvodnju. Kroz 20 godina iskustva, gradeći proizvodne informacijske sustave, razvili smo sustav upravljanja proizvodnjom za specifične industrijske grane. U tim granama govorimo vašim jezikom i poznajemo specifičnosti.

Proizvodnja i proizvodi

Sustav upravljanja proizvodnjom usmjeren je na to da korisniku pruži podršku za efikasno planiranje proizvodnje, prodaje i nabave te bilanciranje potreba za sirovinama, bolje upravljanje proizvodnom dokumentacijom, brži pregled stanja proizvodnje i statusa izvršenja radnih naloga, bržu i točniju kontrolu utroška materijala, rada i ostalih troškova. Velika pažnja posvećena je sustavu kontrole kvalitete i povezanosti s drugim poslovnim funkcijama (prodaja, nabava, knjigovodstvo, skladište i obračun plaća), a sljedivost sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda je standardna funkcionalnost integrirana u cijelo programsko rješenje.

Proizvodni modeli

Iskustvo u mnoštvu industrija – od tekstilne, metaloprerađivačke, drvne i industrije namještaja, preko poljoprivredne proizvodnje pa sve do prehrambene, posebno ističući konditorsku, te proizvodnju pekarskih proizvoda, omogućilo nam je kreirati sustav koji se može prilagoditi potrebama svih korisnika koji se bave proizvodnjom.

Za svaki specifični proizvodni model s kojim smo radili, poput pekarstva, kreirali smo i dodatne alate koji rješavaju specifične probleme a pojavljuju se samo u toj industriji, kako bi pomogli korisnicima da se njihovom upotrebom na tržištu steknu dodatnu konkurentnu prednost.

Upravljanje procesom

Upravljanje proizvodnjom uključuje definiranje proizvoda i njihovih normativa, definiranje operacijskih listova, planiranje proizvodnje i proizvodnih kapaciteta uz plan sirovina, kreiranje i lansiranje radnih naloga, praćenje izdavanja materijala, povrata viška materijala te zaprimanja gotovih proizvoda. Proizvodni proces završava kontrolom kvalitete, a kao vrhunac cijele priče dolazi obračun proizvodnje i njegovo knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Ovakvo nabrajanje proizvodnih funkcija samo daje pregled proizvodnih koraka koji su podržani, no ono što je istinska snaga sustava proizvodnje Jupiter Software-a je iznimna fleksibilnost i podesivost svakog od ovih modula. Mi znamo da je svaki proizvodni proces jedinstven i unikatan, a te različitosti diktira tehnologija, proizvodna i upravljačka kultura, a mi smo u mogućnosti i spremni prilagoditi im se.

Quality Management

Jedan od najvažniji koraka u proizvodnom procesu je definiranje standarda kvalitete te njihovo praćenje. Upravljanje kvalitetom izravno je povezano s praćenjem sljedivosti, što osigurava da se za svaki ulaz i izlaz sirovina i proizvoda točno može pratiti status njihove kvalitete. Vodeći brigu o jednostavnosti i automatizaciji postupaka, korisniku smo dali alat kojim može definirati parametre kontrole za svaki materijalni element procesa generirati naloge za kontrolu koji se mogu vezati za ulazne i izlazne skladišne dokumente, verificirati obavljenu kontrolu te ovisno o njenom uspjehu odrediti daljnji tijek procesa te na kraju, naravno, detaljno izvijestiti sve sudionike procesa.

Najbolje za kraj

Obračun proizvodnje, njegova evidencija i knjiženje te izvještajni sustav ono su što Jupiter Software izdvaja od konkurencije. Složenost procesa obračuna, prilagođava se proizvodnom procesu, razlaže se na pojedine dijelove, kreiraju se algoritmi za izračun i automatizira njihova obrada. Korisnik na taj način dobiva moćan alat za praćenje troškova proizvodnje i njihovo upravljanje. Rezultati obračuna automatski se knjiže prema korisnički definiranoj shemi knjiženja.

Detaljan i pregledan izvještajni sustav s jedne strane dodatno razlaže sve proizvodne korake i daje dubinski pregled svi proizvodnih komponenti, a s druge, integrirajući ih u jednu zaokruženu cjelinu pruža jasan uvid u cjelokupan proizvodni sustav.