Otkrijte svijet projekata

Projektno usmjerene organizacije nepravedno su zapostavljene na tržištu poslovnih aplikacija. Gotovo svi proizvođači EPR sustava primarno su orijentirani na linijski organizirane tvrtke, uz tek ponešto podrške za praćenja projekata. Jupiter Software napokon mijenja ovu priču. U samu srž Jupiter Softwarea integrirana je podrška za praćenje i vođenje projekata, počevši od osnovnih funkcionalnosti – financijskog knjigovodstva, skladišnog i robnog poslovanja, do posebnog alata za upravljanje projektima – Project tracera.

Spremni za projekte

Hijerarhijska struktura mjesta troška omogućuje praćenje troškova projekta po pojedinim dijelovima i njihovim sastavnicama, a uz to mogućnost knjiženja utrošaka po dodatnim dimenzijama pruža priliku za praćenje paralelne strukture po želji korisnika. Ovo je osobito bitno za građevinske tvrtke, gdje se gradilište kao mjesto troška može razbiti na sve svoje dijelove i poddijelove, a kroz dimenzije  se može pratiti paralelno utrošak strojeva i ljudi. Naravno, uz građevinski sektor, cijela struktura je primjenjiva na sve projektne organizacije, radilo se to o informatičkim firmama ili pak o poljoprivrednoj proizvodnji.

Project Tracer

Project Tracer je web aplikacija koja omogućava racionalno upravljanje projektima, slučajevima, trošenjem resursa i obračunom usluga projektnog tipa.

Područje primjene je u svim organizacijama u kojima postoji potreba za upravljanjem projektima kao što su građevinske tvrtke, informatičke tvrtke (razvoj softvera i sl.) ali i druge organizacije koje se bave izvedbom projekata (lokalna uprava, neprofitne udruge i druge projektne organizacije...). Možemo ga precizno prilagoditi svakom korisniku pojedinačno i koja je otvorena za komunikaciju s drugim aplikacijama i rješenjima (npr. HRM portal HelpDesk, Jupiter radni nalozi ili Microsoft Project...)

Svrha mu je pospješivanje kolaboracije, upravljanje dostupnim resursima, praćenje svih utrošaka vremena, te bolje planiranje i upravljanje projektom.