Komunikacija nove generacije

Poslovna interakcija bez, ili uz minimum ljudskog sudjelovanja, trend je koji je u svijetu, ali i kod nas, sve više zastupljen. To je prvenstveno moguće na području razmjene poslovnih podataka, ali se u budućnosti očekuje i na drugim područjima.

Machine to machine

Kad strojevi razgovaraju

Kako bi se poslovni procesi razmjene podataka potpuno automatizirali i na taj način ubrzali, smanjili troškovi i osigurala njihova točnost, razvijene su procedure i kreirani formati podataka koji odgovaraju ovim potrebama. Podrška Jupiter Softwarea za Machine-to-Machine komunikaciju integrirana je u logistički, komercijalni, distributivnim, laboratorijskim, proizvodnim podsustavima, te su podržani svi komunikacijski standardi koji su zastupljeni na tržištu.

Kolne vage

Integracija kolne vage i softvera pojednostavljuje i ubrzavaju proces rada. Naime, Jupiter Software preuzima težine sa kolnih vaga, te se na taj način izbjegava ručni upis i smanjuje broj grešaka zbog ljudskog faktora. Povećava se sigurnost sustava zbog nepromjenjivosti podatak i točnosti vaganja

Dozatori (Buehler u TSH)

Dozator preuzima podatke, o zamiješanim sirovinama i gotovim proizvodima, i memorira ih u softver. Na taj način omogućena je točna evidencija utroška ( količine i robe) za proizvodnju, što se kasnije prenosi u Jupiter Software i skladišne dokumente. Uz vremensko skraćivanje aktivnosti , uveliko se smanjuju greške, te se stvara evidencija vrste korištenih sirovina i njihove upotrebljene količine.

Analizatori u laboratorijima

Uređaji za očitavanje parametara uzoraka poput merkantilne robe šećerne repe i drugih kultura razvijeni su analizatori u laboratorijima. Njihovom upotrebom, ubrzavaju se procesi i eliminira kontaminacija rezultata od strane operatera.

Sustavi za bolju logistiku

Sustavi se koriste u pekarskoj industriji, u kojoj ovaj sustav ubrzava proces distribucije i otpreme. Otpremnice za pekarske proizvode šalju se u sustav distribucije (DispoTool i Distrib4), gdje se poziciraju. Preko LED displeja brže se i učinkovitije slažu za otpremu. Osim što ubrzava slaganje i isporuku, smanjuje broj djelatnika u opremi, eliminira doticaj otpreme ( vozači ) i proizvodnje.

Sustav za upravljanjem skladištem

WMS ili Sustav za upravljanjem skladištem, sustav je za vođenje regalnih skladišta po paletnim pozicijama i kontingentima. Jupiter dokumenti se šalju u WMS koji je zadužen za određivanje paletnog mjesta za prijem odnosno otpremu. Bez ovakvog sustava, velika skladišta ne bi mogla efikasno funkcionirati. Ujedno, smanjuje se broj skladištara, te se podržavaju kontingenti i slijedivosti.