2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

03.01.2014
Konzultanski tim uspješno primijenio izmjene pdv-a
Nova godina donijela je mnoštvo novih zakonskih promjena koje izravno utječu na poslovanje naših Jupiter Software korisnika. Jedna od kritičnih promjena bila je i promjena stop PDV-a s 10 na 13 posto.
Spin konzultanti su na vrijeme izvršili potrebne pripreme kako bi svi korisnici Jupiter Software-a početak 2014. godine dočekali spremni.
Spin MarCom