2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

18.09.2013
Izvještaj kontrole obrade
Za sve Jupiter Software korisnike Matpos-a koji žele imati uvid u ispravnost odrađene robne obrade razvijen je alat – izvješće kontrole obrade.
Granula izvješće kontrola obrade je preglednik koji ima osnovnu funkciju pokazati potencijalne probleme nakon puštene obrade, a time daje mogućnost pravodobnog rješavanja problema.
Problemi koje kontrola obrade pokazuje su:

1. Duple stavke robnog prometa - problem koji se dogodi kad pukne obrada u pola ili dvije osobe istovremeno puste obradu
2. Roba sa cijenom 0 – događa se da neka roba prođe sa cijenom nula i treba provjeriti odgovara li korisniku takav model
3. Roba sa količinom 0 i vrijednošću različitom od 0 – problem je usko vezan za robne korekcije stanja te je izvještaj podloga za robnu korekciju.

Instalacija granule izvještaj kontrole obrade za korisnike Jupiter Software je besplatna. Kontaktirajte konzultanta.
Spin MarCom