2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

31.10.2012
Jupiter Software podrška za ribnjačarstvo!
Od ove jeseni u ponudu Jupiter Software modula uključen je i modul za integralnu podršku u ribnjačarstvu. Prva implementacija modula napravljena je u PP Orahovici.

Uz već ranije implementirano integralno poslovno rješenje Jupiter Software u PP Orahovici sa specijaliziranim modulima za vinogradarstvo, voćarstvo, ratarsku i stočarsku proizvodnju, od ove godine je i djelatnosti ribnjačarstva podržana odgovarajućim Jupiter Software modulima.

U PP Orahovici, više od 3.000 ha rezervirano je za ribnjačarsku proizvodnju koja sve faze proizvodnje slatkovodne ribe (šarana, štuke, smuđa, crvenperke, deverike, soma, amura, tolstobik i linjak) prati uz Jupiter Software module.

Promet ribe prati se unutar ribnjaka kao i eksterni promet ribe. Posebni modul ribnjačarstva brine se o ishrani kao i o svim parametrima koji utječu na ishranu. U selekcijskom dijelu se prati mrijest matica i njihovu mlađ ( gubici, rast, kvaliteta) kako bi se tijekom određenog broja godina moglo doći do raznih podataka koje Jupiter Software omogućava.
Temeljem evidencije svih tehnoloških i prometnih podataka, mogu se dobiti izvještaji o stanju svake table, stanju ribe po vrstama i kategorijama, procjene prirasta ribe i trenutnog procijenjenog stanja ribe , trenutnom prirastu, utrošku i konverziji hrane po tablama ali i vrstama i kategorijama ribe. Također, prilikom završetka proizvodnog ciklusa i izlova ribe moguće je iskazati i cijenu proizvodnje svake pojedine vrste i kategorije ribe.
K.P.S.