2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

20.05.2010
Jupiter Software licenciran za Windows 7 operativni sustav
Jupiter Software dobio je licencu "Windows 7 Compatibile". To znači da je prošao zahtjevan Microsoftov test, čiji su kriteriji zahtjevali da se softver mora glatko instalirati i raditi stabilno u svim uvjetima rada na operativnom sustavu Windows 7.
Također, licenciranje podrazumijeva da se Jupiter Software nalazi na Microsoftovoj listi "sigurnog" softvera. Navedenu listu Windows 7 provjerava pri instalaciji nekog sofvera zbog eventualnog upozorenja korisnika na neizvjestan ishod instalacije ukoliko isti nije na toj listi.

Kao potvrdu licenciranja prema kupcima Jupiter Software od sada može koristiti specifičan "Compatible with Windows 7" znak na pakiranjima, pripadajućoj dokumentaciji, kao i u marketinške svrhe.
Marina Vukorepa