2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

05.05.2010
Spin na stručnom simpoziju hrvatskih pekara
Međunarodni stručni simpozij "Hrvatski pekar 2010." održat će se 12. - 13. svibnja 2010. u Opatiji, u hotelu Ambasador. Glavna tema ovogodišnjeg simpozija je "Sljedivost u pekarstvu".
U okviru simpozija Ivan Matejašić i Nenad Bestvina održat će predavanje na temu "Kako dobro integrirani podaci i procesi mogu povećati profitabilnost poslovanja?".
Predavanje će pokazati na koji način Jupiter Software povezuje sve poslovne funkcije u pekarstvu - od prikupljanja narudžbi, lansiranja proizvodnje, organizacije logistike, maloprodaje do knjigovodstva, kontrolinga i poslovne inteligencije. Poseban naglasak u predavanju bit će stavljen na implementaciju sustava sljedivosti u sve faze poslovnog procesa od naručivanja sirovina, kontrole kvalitete, skladištenja, proizvodnje do otpreme gotovih proizvoda.
Marina Vukorepa