2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

23.09.2008
Novi projekti: Deniken Pula - distribucija pića.
Jedan od najvećih istarskih distributera pića implementira Jupiter Software u svoje poslovanje.
Projekt započet u rujnu treba biti završen do početka prosinca i obuhvaća instalaciju infrastrukture i Jupiter Software-a, punjenje matičnih podataka, obuku i podešavanje aplikacije za optimalan rad.
Ivan Matejašić