2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

01.07.2005
Hidroing d.o.o. Osijek organizira svoje poslovanje na Jupiter Software-u!
Uspješno poduzeće na području projektiranja i vođenja projekata na području hidrogradnje i regulacije implementiralo je Jupiter Software ERP module za bolje upravljanje resursima poduzeća.
Instalacija Jupiter Software u tvrtki Hidroing d.o.o. Osijek, primjer je uspješne instalacije u maloj tvrtki. Korištenjem MS MSDE kao RDBMS podloge Jupiter Software klijent instaliran je na 3 PC računala. Implementacija Jupiter Software obuhvatila je prijenos podataka, obuku djelatnika i podešavanje parametara sustava. Kao specifičnost projekta implemnetirane su modifikacije za praćenje fakturianja i naplate projekata.
Ivan Matejašić