2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

02.09.2003
Jupiter Admin tečaj
Za sve partnere i korisnike koji još nemaju školovanog Jupiter Admininistratora 11. i 12. rujna u Spinu se organizira tečaj za Jupiter Admin-a.
Polaznici tečaja su sistem inženjeri iz tvrtki koje implementiraju i koriste Jupiter Software. Polaznici stječu znanja o instalaciji i tuniranju Jupiter Software, upravljanju pravima, tehnikama upgrade-a i korištenja Help Deska.
Ivan Matejašić