2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

04.02.2019
Uveli smo granulu URA XML
Jupiter Software sadrži granulu koja je u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je stupio na snagu početkom ove godine.
Isporuka granule URA XML za sve korisnike Jupiter Softwarea započela je danas. Radi se o posebnoj evidenciji primljenih računa elektroničkim putem (obrazac U-RA) koja funkcionira tako da se u softveru kreira datoteka za učitavanje primljenih računa na sustav ePorezna.
Podsjećamo da se, prema novim izmjenama zakona, evidencija prvi puta predaje počevši od 1. pa sve do 20. veljače za siječanj 2019.
Cijeli tekst dopune zakona nalazi se u čl. 173. st. 4. Pravilnika o PDV-u, a možete ga pronaći na linku.
Spin MarCom