2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

11.03.2019
Isporuka voća i povrća mobilnim uređajem
Četiri prednosti naručivanja i isporuke voća i povrća putem Jupitera Softwarea
Naručivanje i isporuka voća i povrća je set granula koji uključuje narudžbu voća i povrća, odobravanje narudžbe, izradu zbirne narudžbe prema dobavljaču, zaprimanje narudžbe na skladište te zaduženje kamiona po rutama i trgovinama.
Služi za naručivanje voća i povrća od strane trgovina, njezinu kontrolu, naručivanje prema dobavljaču i na kraju isporuku naručene robe u trgovine. Za samu isporuku izrađena je mobilna aplikacija koja radi na Android platformi.

Među našim korisnicima koji su prepoznali prednosti ovakvog načina isporuke voća i povrća su Mlin i Pekare Sisak, a on im omogućuje:

1. Jednostavan i precizan način naručivanja asortimana
Jupiterova aplikacija maksimalno smanjuje mogućnost pogreške prilikom naručivanja novog asortimana voća i povrća te daje jedinstveni pregled kreirane narudžbe.
2. Brzo i lako kreiranje zbirne narudžbe prema dobavljaču
Nakon što trgovine naruče voće i povrće putem aplikacije, odgovorna osoba u komercijali pregledava i odobrava te narudžbe. Zatim se kreira zbirna narudžba prema dobavljaču na temelju odobrenih narudžbi.
3. Točno zaduživanje kamiona za isporuku naručenih količina trgovinama na odabranoj ruti
Nakon isporuke robe dobavljača, na temelju pojedinačnih narudžbi, definiranih ruta i trgovina zadužuje se kamion sa zbirnom količinom za definiranu rutu.
4. Vrijeme i ljudski resursi
Obzirom da se radi o vaganoj robi, ponekad isporučena količina nije jednaka naručenoj. Do sada su se te razlike u količinama ručno ispisivale na dokumentu izdatnice što je zahtijevalo naknadno ažuriranje svih dokumenata nakon povratka u centralu. U prosjeku je to značilo 180 dokumenta sa sedam stavaka. Korištenjem mobilne aplikacije i evidencije, izvagane količine se automatski ažuriraju na dokumentu izdatnice što znatno smanjuje utrošeno vrijeme i ljudske resurse.
Spin MarCom