2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

29.01.2018
Novo rješenje za komunalne usluge iz Spina
Jupiter Software primjenjiv je u više različitih gospodarskih grana i djelatnosti. Među njima se nalazi i komunalno poslovanje koje je dobilo novu mobilnu aplikaciju za očitavanje brojila.
Jupiter Software primjenjiv je i u segmentu komunalnih usluga. Uz već postojeće module, naš popularno zvani 'Komunalis' je novo 'pojačanje'. Riječ je o mobilnoj aplikaciji za očitavanje brojila korisnika. Ta se aplikacija primjenjuje u terenskom očitavanju kroz unošenje podataka u mobilni uređaj. Liste očitanja se kreiraju u Jupiter Softwareu i dodjeljuju očitačima koji ih, nakon prijave u aplikaciju, vide prilagođene na svojim mobilnim uređajima.

Aplikacija omogućuje hijerarhijsko kretanje po zonama koje se sastoje od ulica, dok je dio u ulicama podijeljen na korisnike čija brojila se očitavaju. Uz naziv ulice je podatak o ukupnom broju korisnika i o trenutno očitanom broju. Odabirom korisnika, na ekranu se prikazuju ključni podaci o istom te su dostupna polja koja očitavač može popuniti, poput stanja brojila i napomena. Uz podatke koji se ručno unose, osoba koja vrši očitavanje može i uslikati stanje na terenu.

Popunjeni podaci, slike te podaci o lokaciji gdje je izvršen unos očitanja se automatski šalju u bazu podataka te su nakon uspješnog slanja odmah vidljivi u Jupiteru. Ako je u trenutku očitanja brojila mobilna mreža nedostupna, vrijednosti očitanja i ostali podaci se privremeno pohranjuju na uređaj i moguće ih je naknadno isporučiti kada mobilna mreža bude dostupna. Time naš 'Komunalis' sustav, uz već postojeće module za evidenciju potrošnje, izdavanje računa i naplatu te druge dostupne usluge, klijentima sada nudi još veću fleksibilnost u radu.
Spin MarCom