2020

2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

28.10.2015
Jupiter Software u poljoprivredi - Cezareja d.o.o.
Cezareja d.o.o. osnovana je 1997. godine a djelatnost tvrtke isključivo je vezana za poljoprivredu – ugovaranje poljoprivredne proizvodnje žitarica, uljarica i šečerne repe te vlastita proizvodnja – sjemenske pšenice i soje uz obradu vlastitom mehanizacijom.
Od 2005. izgradnjom silosa raspolaže skladišnim prostorom od 10.000 tona te uz sušaru posjeduje i ostalu prateću opremu, koja Cezareji omogućava otkup više desetaka tisuća tona i uljarica na području vukovarsko-srijemske županije.
Implementacija Jupiter Software u Cezareji obuhvatit će analizu i modeliranje poslovnih procesa, izgradnju IT infrastrukture, obuku djelatnika, prijenos postojećih podataka, podešavanje aplikacije za rad u zadanim uvjetim i konzultantske usluge u procesu pokretanja i korištenja Jupiter Software-a.
Jupiter Software ERP sustav obuhvaća standardne module za upravljanje tvrtkom – BI, ERP, CRM, HRM i WHM, uz specifičnosti praćenja poljoprivredne proizvodnje.

Naglasak je stavljen na primjenu specifičnih Jupiter Software rješenja u domeni poljoprivredne proizvodnje: proizvodnje žitarica, industrijskog bilja, prerade i skladištenja žitarica, mlinarstva, silosnog poslovanja, sjemenarstva i kooperacija.
U procesu izvođenja projekta primjenjuju se najbolje tehnike iz prakse projektnog managementa (PMI metodologija), od pripreme planova izvođenja projekta, upravljanja rizicima, praćenja izvođenja, kontrolnih točaka (milestones) i rješavanja nesukladnosti

Cezareja je investiciju ostvarila putem „Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima za projekt: „Primjena informacijske i koomunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnog procesa“. Ministarstvo poduzetništva i obrta te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i paketa EU sufinanciralo je cijelokupni projekt.
Spin MarCom