2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

03.01.2014
Konzultanski tim uspješno primijenio izmjene pdv-a
Nova godina donijela je mnoštvo novih zakonskih promjena koje izravno utječu na poslovanje naših Jupiter Software korisnika. Jedna od kritičnih promjena bila je i promjena stop PDV-a s 10 na 13 posto.
Spin konzultanti su na vrijeme izvršili potrebne pripreme kako bi svi korisnici Jupiter Software-a početak 2014. godine dočekali spremni.
Spin MarCom