2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

13.06.2013
Trodnevna interna obuka u Spinu
Spin neprestano radi na izobrazbi i stručnom usavršavanju konzultanata kako bi što kvalitetnije mogli pružati podršku korisnicima.
Kako bi svi konzultanti na najbolji mogući način mogli pružiti pomoć korisnicima u njihovom radu, SPIN je trajno usmjeren k izobrazbi i stručnom usavršavanju konzultanata putem niza programa internog obrazovanja.
U tijeku je trodnevni interni tečaj za Jupiter Admin 8 na kojem će konzultanti usavršiti svoja znanja u podešavanju prava pristupa, kreiranju aplikacija i menija, otvaranju novih profila i predložaka Jupiter Software-a.
Spin MarCom