2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

10.08.2009
Promjena PDV i krizni porez - za Jupiter Software korisnike bez stresa i dodatnih troškova!
Jupiter Software korisnici su bez stresa proveli zakonske izmjene - promjena PDV stope i uvođenje kriznog poreza. Sve isporuke novih granula izvršene su u najkraćem roku i bez naknade.
Spin konzultanti su u rekordnom roku nadogradili sve instalacije korisnika na nove verzije granula koje reguliraju porez na dodajnu vrijednost (PDV) i sustav obračuna plaća.

Iako je vrijeme u kojem je trebalo nadograditi 112 korisnika bilo nerazumno kratkog, svi korisnici su 1. kolovoza počeli primjenjivati nove zakonske odredbe, uključujući i više od 200 maloprodajnih objekata koji koriste Jupiter Software POS sustave.
Svim korisnicima koji imaju ugovore o održavanju Jupiter Software aplikacije, nadogradnje su isporučene bez naknade.
Ivan Matejašić