2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

14.04.2009
Spin na Windays 2009......
Od 20 - 24. travnja u Opatiji se održava Windays 2009 poslovna i tehnološka konferencija. Spin će biti zastupljen na poslovnoj konferenciji s predavanjem Sanje Lukačević: HRM Portal za bolju komunikaciju Uprave i zaposlenika. Dean Vitner će u okviru tehnolokog dijela konferencije održati predavanje na temu Extended Events u MS SQL 2008.
Na konferenciji će sudljelovati i 6 djelatnika Spina koji će pratiti predavanja iz razvojnih, sistemskih, PM i drugih IT disciplina.

Ako planirate biti sudionikom IT svijeta od 20. do 24. travnja u Opatiji tada ne propustiite:
PONEDJELJAK, 20.4. u 17:55, Grand Hotel, dvorana Orhideja predavanje Sanje Lukačević o ulozi HRM Portala
SRIJEDA, 22.4. u 18:00, u kulturnom domu Opatije, Zora predavanje Deana Vitnera: Extended Events SQL 2008.
Ivan Matejašić