2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

14.04.2009
Spin na Windays 2009......
Od 20 - 24. travnja u Opatiji se održava Windays 2009 poslovna i tehnološka konferencija. Spin će biti zastupljen na poslovnoj konferenciji s predavanjem Sanje Lukačević: HRM Portal za bolju komunikaciju Uprave i zaposlenika. Dean Vitner će u okviru tehnolokog dijela konferencije održati predavanje na temu Extended Events u MS SQL 2008.
Na konferenciji će sudljelovati i 6 djelatnika Spina koji će pratiti predavanja iz razvojnih, sistemskih, PM i drugih IT disciplina.

Ako planirate biti sudionikom IT svijeta od 20. do 24. travnja u Opatiji tada ne propustiite:
PONEDJELJAK, 20.4. u 17:55, Grand Hotel, dvorana Orhideja predavanje Sanje Lukačević o ulozi HRM Portala
SRIJEDA, 22.4. u 18:00, u kulturnom domu Opatije, Zora predavanje Deana Vitnera: Extended Events SQL 2008.
Ivan Matejašić