2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

30.05.2005
CENTAR ALATA d.o.o. pogoni svoje poslovanje Jupiter Software-om!
Centar Alata d.o.o. Osijek je jedno od vodećih trgovačkih poduzeća u Hrvatskoj, u segmentu prodaje svih vrsti alata i opreme za industriju i održavanje, a izdvaja ih ponuda specijalnih alata. Zastupnik i distributer za Elora, Komelon, Scala, Stabila, Picard, Kirschen.
Implementacija Jupiter Software u tvrtki Centar alata obuhvatila je izgradnju infrastrukture, prijenos poataka iz postojećih aplikacija, obuku korisnika, izradu custom dokumenata te prilagodbe programa poslovnom modelu klijenta.

Implementirani su ERP i CRM moduli, a u narednoj fazi očekuje se i implementacija BI modula.
Ivan Matejašić