2019

2018

18.12.2018
02.01.2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

15.03.2005
Deus računala Zagreb - novi Jupiter Software autorizirani partner.
Završiviši školovanja za Jupiter Admina i Jupiter konzultante DEUS je stekao status Jupiter Software autoriziranog partnera. U tjeku je implementacija Jupiter Software u vlastiti poslovni sustav.
Deus računala su, uz Qualitas, drugi autorizirani partner na području Zagreba. Time je značajno pojačana prodajna i tehnička podrška Jupiter Software za zagrebačkom području.
Ivan Matejašić