2018

2017

2016

07.01.2016

2015

2014

2013

03.12.2013
28.10.2013
01.08.2013
26.07.2013

2012

2011

2010

16.07.2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

02.09.2003
Jupiter Admin tečaj
Za sve partnere i korisnike koji još nemaju školovanog Jupiter Admininistratora 11. i 12. rujna u Spinu se organizira tečaj za Jupiter Admin-a.
Polaznici tečaja su sistem inženjeri iz tvrtki koje implementiraju i koriste Jupiter Software. Polaznici stječu znanja o instalaciji i tuniranju Jupiter Software, upravljanju pravima, tehnikama upgrade-a i korištenja Help Deska.
Ivan Matejašić